PARVVS_2

parvus
Display Headwords
parvus -a -um
Definition
mic, mică
Parte de vorbire
Adjectiv: declinarea I şi declinarea a II-a
Grup semantic
Măsură
Frequency Rank
143
Romanian