IMPERIVM

imperium
Display Headwords
imperium -ī n.
Definition
poruncă, stăpânire
Parte de vorbire
Substantiv: declinarea a II-a
Grup semantic
Război şi Pace
Frequency Rank
200
Romanian