SIGNVM

signum
Display Headwords
sīgnum -ī n.
Definition
semn, marcă
Parte de vorbire
Substantiv: declinarea a II-a
Grup semantic
Război şi Pace
Frequency Rank
261
Romanian