MAGNVS

magnus
Display Headwords
māgnus -a -um
Definition
mare
Parte de vorbire
Adjectiv: declinarea I şi declinarea a II-a
Grup semantic
Măsură
Frequency Rank
25
Romanian