CONTINEO

contineo
Display Headwords
contineō -tinēre -tinuī -tentum
Definition
a conţine, a reţine
Parte de vorbire
Verb: conjugarea a II-a
Grup semantic
Verbe de comandă/control
Frequency Rank
804
Romanian