50.1 Ὅσα προτίθεσαι, τούτοις ὡς νόμοις ἔμμενε, ὡς ἀσεβήσων ἂν παραβῇς τι τούτων. τί δὲ ἐρεῖ τις περί σου, μὴ ἐπιστρέφου· τοῦτο γὰρ οὐκέτι ἐστὶ σόν.

  Stick to Your Principles

  Adhere to your principles as if they were laws; consider it a sacrilege if you violate them.

  ὡς ἀσεβήσων: ὡς with fut. part. = “as if” (S. 2086b).

  τί: indirect question after μὴ ἐπιστρέφου

  ἐπιστρέφου: 2 sg. pres. mid. imper.

  σόν: “a matter of concern for you,” “your problem”

  προτίθημι, προτιθήσω, προὔθηκα, to set before, propose (as a principle)

  ἐμμένω, ἐμμενῶ, ἤμμεινα, to abide, adhere + dat.

  ἀσεβέω, ἀσεβήσω, ἠσέβησα, to act profanely, sacrilegiously

  παραβαίνω, παραβήσομαι, παρεβησάμην, to transgress, violate

  ἐρῶ, Attic future of εἴρω, will say

  ἐπιστρέφω, ἐπιστρέψω, ἐπέστρεψα, to pay attention

  article Nav
  Previous
  Next

  Suggested Citation

  Albert Watanabe, Epictetus: Encheiridion. Carlisle, Pennsylvania: Dickinson College Commentaries, 2020. ISBN: 978-1-947822-13-9.
  https://dcc.dickinson.edu/epictetus-encheiridion/chapter-50