Vergil, Aeneid II 679-691

Tālia vōciferāns gemitū tēctum omne replēbat,

cum subitum dictūque oritur mīrābile mōnstrum.680

namque manūs inter maestōrumque ōra parentum

ecce levis summō dē vertice vīsus Iǖlī

fundere lūmen apex, tāctūque innoxia mollīs

lambere flamma comās et circum tempora pāscī.

Nōs pavidī trepidāre metū crīnemque flagrantem685

excutere et sānctōs restinguere fontibus ignīs.

At pater Anchīsēs oculōs ad sīdera laetus

extulit et caelō palmās cum vōce tetendit:

'Iuppiter omnipotēns, precibus sī flecteris ūllīs,

aspice nōs, hoc tantum, et sī pietāte merēmur,690

dā deinde auxilium, pater, atque haec ōmina firmā.'

extra

article Nav

Suggested Citation

Christopher Francese and Meghan Reedy, Vergil: Aeneid Selections. Carlisle, Pennsylvania: Dickinson College Commentaries, 2016. ISBN: 978-1-947822-08-5. http://dcc.dickinson.edu/vergil-aeneid/vergil-aeneid-ii-679-691