Argonautica IV 1168-1225

Ἠὼς δ᾽ ἀμβροσίοισιν ἀνερχομένη φαέεσσιν1170

λῦε κελαινὴν νύκτα δι᾽ ἠέρος: αἱ δ᾽ ἐγέλασσαν

ἠιόνες νήσοιο καὶ ἑρσήεσσαι ἄπωθεν

ἀτραπιτοὶ πεδίων: ἐν δὲ θρόος ἔσκεν ἀγυιαῖς:

κίνυντ᾽ ἐνναέται μὲν ἀνὰ πτόλιν, οἱ δ᾽ ἀποτηλοῦ

Κόλχοι Μακριδίης ἐπὶ πείρασι χερνήσοιο.1175

αὐτίκα δ᾽ Ἀλκίνοος μετεβήσετο συνθεσίῃσιν

ὃν νόον ἐξερέων κούρης ὕπερ: ἐν δ᾽ ὅγε χειρὶ

σκῆπτρον ἔχεν χρυσοῖο δικασπόλον, ᾧ ὕπο λαοὶ

ἰθείας ἀνὰ ἄστυ διεκρίνοντο θέμιστας.

τῷ δὲ καὶ ἑξείης πολεμήια τεύχεα δύντες1180

Φαιήκων οἱ ἄριστοι ὁμιλαδὸν ἐστιχόωντο.

ἥρωας δὲ γυναῖκες ἀολλέες ἔκτοθι πύργων

βαῖνον ἐποψόμεναι: σὺν δ᾽ ἀνέρες ἀγροιῶται

ἤντεον εἰσαΐοντες, ἐπεὶ νημερτέα βάξιν

Ἥρη ἐπιπροέηκεν. ἄγεν δ᾽ ὁ μὲν ἔκκριτον ἄλλων1185

ἀρνειὸν μήλων, ὁ δ᾽ ἀεργηλὴν ἔτι πόρϝιν:

ἄλλοι δ᾽ ἀμφιφορῆας ἐπισχεδὸν ἵστασαν οἴνου

κίρνασθαι: θυέων δ᾽ ἀποϝηλόθι κήκιε λιγνύς.

αἱ δὲ πολυκμήτους ἑανοὺς φέρον, οἷα γυναῖκες,

μείλιά τε χρυσοῖο καὶ ἀλλοίην ἐπὶ τοῖσιν1190

ἀγλαΐην, οἵην τε νεόζυγες ἐντύνονται:

θάμβευν δ᾽ εἰσορόωσαι ἀριπρεπέων ἡρώων

εἴδεα καὶ μορφάς, ἐν δέ σφισιν Οἰάγροιο

υἱὸν ὑπαὶ φόρμιγγος ἐυκρέκτου καὶ ἀοιδῆς

ταρφέα σιγαλόεντι πέδον κροτέοντα πεδίλῳ.1195

νύμφαι δ᾽ ἄμμιγα πᾶσαι, ὅτε μνήσαιτο γάμοιο,

ἱμερόενθ᾽ ὑμέναιον ἀνήπυον: ἄλλοτε δ᾽ αὖτε

οἰόθεν οἶαι ἄειδον ἑλισσόμεναι περὶ κύκλον,

Ἥρη, σεῖο ἕκητι: σὺ γὰρ καὶ ἐπὶ φρεσὶ θῆκας

Ἀρήτῃ, πυκινὸν φάσθαι ἔπος Ἀλκινόοιο.1200

αὐτὰρ ὅγ᾽ ὡς τὰ πρῶτα δίκης ἀνὰ πείρατ᾽ ἔειπεν

ἰθείης, ἤδη δὲ γάμου τέλος ἐκλήιστο,

ἔμπεδον ὧς ἀλέγυνε διαμπερές: οὐδέ ἑ τάρβος

οὐλοόν, οὐδὲ βαρεῖαι ἐπήλυθον Αἰήταο

μήνιες, ἀρρήκτοισι δ᾽ ἐνιζεύξας ἔχεν ὅρκοις.1205

τῶ καὶ ὅτ᾽ ἠλεμάτως Κόλχοι μάθον ἀντιόωντες,

καί σφεας ἠὲ θέμιστας ἑὰς εἴρυσθαι ἄνωγεν,

ἢ λιμένων γαίης τ᾽ ἀποτηλόθι νῆας ἐέργειν,

δὴ τότε μιν βασιλῆος ἑοῦ τρομέοντας ἐνιπὰς

δέχθαι μειλίξαντο συνήμονας: αὖθι δὲ νήσῳ1210

δὴν μάλα Φαιήκεσσι μετ᾽ ἀνδράσι ναιετάασκον,

εἰσότε Βακχιάδαι, γενεὴν Ἐφύρηθεν ἐόντες,

ἀνέρες ἐννάσσαντο μετὰ χρόνον: οἱ δὲ περαίην

νῆσον ἔβαν: κεῖθεν δὲ Κεραύνια μέλλον Ἀβάντων

οὔρεα, Νεσταίους τε καὶ Ὤρικον εἰσαφικέσθαι:1215

ἀλλὰ τὰ μὲν στείχοντος ἄδην αἰῶνος ἐτύχθη.

Μοιράων δ᾽ ἔτι κεῖσε θύη ἐπέτεια δέχονται

καὶ Νυμφέων Νομίοιο καθ᾽ ἱερὸν Λ̓πόλλωνος

βωμοί, τοὺς Μήδεια καθίσσατο. πολλὰ δ᾽ ἰοῦσιν

Λ̓λκίνοος Μινύαις ξεινήια, πολλὰ δ᾽ ὄπασσεν1220

Λ̓ρήτη: μετὰ δ᾽ αὖτε δυώδεκα δῶκεν ἕπεσθαι

Μηδείῃ δμωὰς Φαιηκίδας ἐκ μεγάροιο.

ἤματι δ᾽ ἑβδομάτῳ Δρεπάνην λίπον: ἤλυθε δ᾽ οὖρος

ἀκραὴς ἠῶθεν ὑπὲκ Διός: οἱ δ᾽ ἀνέμοιο

πνοιῇ ἐπειγόμ̣̣ἰοι προτέρω θέον. ἀλλὰ γὰρ οὔπω1225

αἴσιμον ἦν ἐπιβῆναι Ἀχαιίδος ἡρώεσσιν,

ὄφρ᾽ ἔτι καὶ Λιβύης ἐπὶ πείρασιν ὀτλήσειαν.

  Agreement between Alcinoos and the Colchians:

  Disappointed by Medea's marriage, the Colchians, through fear of Aietes' anger, follow the example of the first Colchian fleet and settle nearby rather than return home.

  1170: this ‘dawn is breaking’ line bears some resemblance to Empedocles G76 (B48) νύκτα δὲ γαῖα τίθησιν ὑφισταμένη φαέεσσι, “Earth produces night by obstructing the light [of the sun].” A.’s version seems to be a reversal of the earlier one; see further (Marshall 2017, 110–11).

  1171: λῦε κελαινὴν νύκτα: “dissolved the dark night.” ἐγέλασσαν: “smiled, laughed, ” a use of the pathetic fallacy.

  1172­–3: a fine and euphonious line, whose impact is intensified by the meaning leading over into the next (ἀτραπιτοὶ πεδίων). ἑρσήεσσαι ἄπωθεν / ἀτραπιτοὶ: “dewy paths, leading on into the distance” is a fine image. ἐν δὲ θρόος ἔσκεν ἀγυιαῖς: “there was noise in the streets. A’s style, at this point proceeds by means of lyrical ‘snap-shots.’

  1174: κίνυντ᾿ ἐνναέται: the inhabitants of the city are stirring. οἱ δ᾿ ἀποτηλοῦ: “far away,”as often in A., a contrast is introduced by a clipped phrase at the end of a line.

  1175: Κόλχοι: the band of Colchians who have come to claim Medea. ἐπὶ πείρασι: on the bounds, on the edge.” Μακριδίης . . . χερνήσοιο: the order of the words binds the phrase together: “of the peninsula of Makris,” possibly to be identified with Palaiopoli; see further (Grummond 2015, 649).

  1176: μετεβήσετο συνθεσίῃσιν: “went to them now, as he had promised.” The King and his nobles go in procession to tell the Colchians, just referred to what has been decided. The phrase is difficult; see LSJ s.v. μεταβαίνω. The details of what is to be done with Medea (κούρης ὕπερ) are not repeated from the earlier conversation with Arete, as would have been the case with Homer.

  1177: ὃν νόον ἐξερέων: “speaking his mind.”

  1178: σκῆπτρον: “the staff, sceptre,” the symbol of kingly power, enhanced by χρυσοῖο. δικασπόλον: with a reference to Il1.238 (used of those who wield the sceptre) and also Hes. Th84–6 (a similar passage). ᾧ ὕπο λαοί: “by (lit. under) which.”

  1179: διεκρίνοντο: picking up διάκρισις (1169) and itself a variation on Arg2.1027: “the people received straight judgements (ἰθείας . . . θέμιστας); see further (Edwards 2004, 65).

  1180: τῷ δὲ καὶ ἑξείης: “next in line after him (Alcinous).” πολεμήια τεύχεα δύντες: a warlike Homeric description (Il7.193), just in case the Colchians do not accept Alcinous’ terms.

  1181: Φαιήκων οἱ ἄριστοι: The Phaeacians are usually peaceful (Od. 8.91, 108), here they are on parade (ὁμιλαδὸν ἐστιχόωντο).

  1182: γυναῖκες ἀολλέες: “all the women.” It is a point for discussion whether this phrase is meant to echo the scene (Od22.446) during in which Odysseus executes the maids who have assisted the suitors in various ways; see further (Sententiaeantiquae 2020).

  1183: ἐποψόμεναι: “to see,” participle of purpose: fut. mid. fem. nom. pl. < ἐφοράω. The crowds gather to see the Argonauts: ἀνέρες ἀγροιῶται: “rustic countrymen.”

  1184: ἤντεον: “met, took part (in watching the procession),” imperf. ind. act. 3rd. pl. < ἀντάω, when they hear the news (εἰσαΐοντες . . . νημερτέα βάξιν).

  1185: ἐπιπροέηκεν: “sent forth,” aor. ind. act. 3rd. sg. < ἐπιπροΐημι. The description is now broken down into individual touches: ὁ μὲν: “one man. . .” ἄγεν: “led in.” ἄλλων: agrees with μήλων in the next line: “of his other flock.” The word order is beautifully balanced. A.’s description of the sacrifice is allusive. More detailed is Od3.430–63see further (Gagarin 2010, 196).

  1186: ὁ δʼ: “another,” ἄγεν is also understood with this phrase. ἀεργηλὴν: a rare word. The animal would be precious, but its choice avoids slaughtering a working beast.

  1187: ἄλλοι δ᾿: “others.” The description has the air of a typical country festival: see further (Rumford 2011). ἀμφιφορῆας . . . οἴνου: “amphoras of wine.”

  1188: κίρνασθαι: “for the mixing,” an infinitive of purpose (Smyth §2008). θυέων δ᾿: “the smoke of the sacrifices billowed faraway;” see further (Naiden 2013, 21). κήκιε λιγνύς: A. uses the phrase very differently at Arg1.389, of the Argo’s being launched.

  1189: αἱ δὲ πολυκμήτους ἑανοὺς φέρον: “and the women brought embroidered robes,” a traditional part of the wedding ceremony, known as Epauliasee further (Blundell 1995, 123). οἷα γυναῖκες: “as women usually do.” A. sometimes uses this phrase with different connotations: Arg. 4.53!

  1190: μείλιά τε χρυσοῖο: “bridal gifts made of gold.” The meaning of μείλιά here reflects two Homeric passages: Il. 9.147=289. μείλιον is usually used of propitiatory offerings.

  1190–1: ἀλλοίην ἐπὶ τοῖσιν / ἀγλαΐην: “all the other finery.”

  1191: ἐντύνονται: “wear, are decked out in.” οἵην: will be a retained accusative; Smyth §16211632. With this line begins a run of three spondeiazontes. This is unique in A., though Homer has an example starting at Il. 2.717.

  1192: θάμβευν: “they were amazed at.” There are other examples of this Doric contraction in A.: Arg. 1.597 ὡμάρτευν, 3.1333 ἐσμαράγευν, 3.1304 ὁμάδευν (though this is a conjecture.) To some extent, the reasons for its adoption here are literary, perhaps echoing Pindar and other lyric poets in what is, after all, a lyrical moment, but A. and his contemporaries would have been Doric speakers. Here, it is used as a variation on phrases such as οἱ δὲ ἰδόντες θάμβησαν (Il. 8.77), οἱ δʼ ἀνὰ θυμὸν ἐθάμβεον (Od. 4.638); see further (Stephens 2015, 26).

  1192–3: ἀριπρεπέων ἡρώων / εἴδεα καὶ μορφάς: “the form and appearance of the distinguished heroes.” The two nouns are almost synonymous. The phrase recalls a discussion between Odysseus and the youth of Phaeacian as to what constitutes an heroic appearance (Od8.176).

  1193–4: Οἰάγροιο / υἱὸν: “the son of Oiagros,” i.e. Orpheus, also the object of θάμβευν.

  1194: ὑπαὶ φόρμιγγος ἐυκρέκτου καὶ ἀοιδῆς: “to the accompaniment (see 1159n.) of his ringing (ἐυκρέκτου, “lit. well-struck with a plectrum) lyre and song.”

  1195: πέδον κρούοντα: “striking the ground.” σιγαλόεντι . . . πεδίλῳ: “with his glittering sandal. It is better to read κρούοντα rather than κροτέοντα, as well as Nonnus. D. 40.240 there is also Euripides El. 180. The elaborate description, as often, interweaves adjectives and nouns.

  1196–7: νύμφαι δ᾿ ἄμμιγα πᾶσαι: “the nymphs all together,” (in chorus) sang the marriage song (ἱμερόενθ᾿ ὑμέναιον ἀνήπυον), in answer to Orpheus, ὅτε μνήσαιντο γάμοιο: “whenever he mentioned marriage.” Virgil perhaps had this passage in mind: Aen. 4.168conubiis summoque ulularunt vertice Nymphae, (the marriage of Dido and Aeneas, an equally ill-omened occasion.) ἄλλοτε δ᾿ αὖτε: “but at another time.”

  1198: οἰόθεν οἶαι ἄειδον: “they sang alone.” ἑλισσόμεναι περὶ κύκλον: “weaved a circular dance.”

  1199: The poet makes a lyrical intervention: Ἥρη, σεῖο ἕκητι: “Hera for your sake,” (as the presiding goddess of the Argonauts’ fortunes.) σὺ γὰρ καὶ: “for you in fact.”

  1200: ἐπὶ φρεσὶ θῆκας / Ἀρήτῃ: perhaps the sense is that Hera “suggested to Arete.” The Queen is part of Hera’s divine plan but not her puppet. φάσθαι: pres. inf. mid. < φημί: to reveal, proclaim.” πυκινὸν φάσθαι ἔπος: the phrase echoes, with the words slightly rearranged, a passage in Homer (Il11.783–9) which is very concerned with the giving of good advice, though of a slightly different nature; see further (Sententiaeantiquae 2016).

  1201: αὐτὰρ ὅ γ᾿: refering to Alcinous. ὡς: to be taken with the ὣς in line 1203: “as he had at first (τὰ πρῶτα) proclaimed . . . so did he . . .” ἀνὰ . . . ἔειπεν: in tmesis, “he proclaimed. δίκης: to be taken with ἰθείης in the next line.

  1202: ἤδη . . . ἐκλήιστο: is in parenthesis: “and the completion of the marriage had been proclaimed.” ἐκλήιστο: > plup. ind. 3rd. sg. < κλῄζω.

  1203: ἀλέγυνε διαμπερές: “he respected (the decision) completely without wavering.”

  1203–5: τάρβος / οὐλοὸν: “deadly fear” and βαρεῖαι . . . μήνιες: “grievous wrath” are a fearsome combination in keeping with Aietes’ character as a tyrannical eastern potentate. The hyperbaton of the second phrase helps to carry the passage forward. The phrase perhaps echoes μῆνιν βαρεῖαν (Soph. OC. 1328).

  1205: ἐνιζεύξας ἔχεν: refering to the Colchians: “he had bound (almost yoked) them.” For ἔχειν+ participle Smyth §599b1963.

  1206: The possibilities for the Colchians are laid out starkly in the following lines: they either keep to Alcinous’ directives or leave the vicinity of the island. ἀντιόωντες: pres. part. act. masc nom. pl. < ἀντιάω / ἀντιάζω.

  1207: εἴρυσθαι: pres. inf. mid. < ἐρύω, “protect, respect.”

  1208: ἢ λιμένων γαίης τ᾿: referring to Phaeacia: “harbours or land.” νῆας ἐέργειν: “to keep their ships away from.”

  1209: The Colchians are afraid of Aietes (βασιλῆος ἑοῦ), even at a distance.

  1210: δέχθαι: aor. inf. mid. < δέχομαι. They use sweet words on Alcinous: μειλίξαντο: < μειλίσσω, “they implored him (with an object pronoun understood) to . . .” αὖθι δὲ νήσῳ: they accept Alcinous’ ruling and stay on the island.

  1211: Their residence on the island continues for some time (δὴν μάλα).

  1212: Βακχιάδαι: A. inserts a snippet of local history, a typical Hellenistic trait. The Bacchiadae were the ruling family of Corinth the seventh / eighth centuries B.C. Ἐφύρηθεν: Ephyra was the archaic name for Corinth.

  1213: οἱ δέ: the Colchian group move residence to the mainland.

  1214: κεῖθεν δέ: a further move by the Colchians: “and from there.”

  1214–15: Κεραύνια . . . Ἀμάντων / οὔρεα: the Ceraunian mountains of the Amantesμέλλον: stressing that this was a long historical process. The εἰσαφικέσθαι depends on it.

  1215: Νεσταίους: See note on 336–7. Ὤρικον: Oricum or Orikon (Ancient Greek: Ὤρικον) or Oricus or Orikos (Ancient Greek: Ὤρικος or Ὠρικός) was an ancient Greek city the northern part of Epirus (modern south Albania), at the south end of the Bay of Vlorë.

  1216: στείχοντος ἄδην αἰῶνος: “the ceaseless march of time.” This phrase may link A. to Callimachus’ (fr. 12) treatment of the same story.

  1217: ἔτι κεῖσε: “there to this day.” θύη ἐπέτεια: “yearly sacrifices.’ Μοιράων (and Νυμφέων in the next line) depend on θ. ε.

  1218: Νομίοιο: Apollo, god of Shepherds.

  1219: καθίσσατο: “established” < καθίζω: aor. ind. mid. 3rd. sg. πολλὰ . . . / πολλά: the anaphora of the adjective stresses Alcinous’ benevolent generosity.

  1220: Μινύαις: another ancient name for the Argonauts (114–7n.). ξεινήια: “guest-gifts.” Such gifts sometimes play a sinister role in the poem (421–2 n.).

  1221: δυώδεκα: with δμωὰς Φαιηκίδας in the next line. Propriety aboard is now in order. There is perhaps another link with Callimachus’ version of the story (fr.21.5–7). μετὰ δ᾿ αὖτε: an adverbial phrase: “and moreover

   

  Bibliography:

  Blundell, Sue. 1995. Women in Ancient Greece. Harvard University Press.

  Edwards, Anthony T. 2004. Hesiod’s Ascra. University of California Press.

  Gagarin, Michael. 2010. The Oxford Encyclopedia of Ancient Greece and Rome. Oxford University Press.

  Grummond, Nancy Thomson de. 2015. Encyclopedia of the History of Classical Archaeology. Routledge.

  Marshall, Laura Ann. 2017. “Uncharted Territory: Receptions of Philosophy in Apollonius Rhodius’ Argonautica.” The Ohio State University. https://etd.ohiolink.edu/pg_10?::NO:10:P10_ETD_SUBID:153179.

  Naiden, F. S. 2013. Smoke Signals for the Gods: Ancient Greek Sacrifice from the Archaic Through Roman Periods. Oxford University Press.

  Rumford, James. 2011. “Horace et al.: Simple Honesty :: Faune Nympharum :: III:18.” Horace et Al. (blog). October 22, 2011. http://jamesrumford.blogspot.com/2011/10/simple-honesty-faune-nympharum….

  Sententiaeantiquae, ~. 2016. “‘Be The Best’: Terrible, Wonderful (Homeric) Advice.” SENTENTIAE ANTIQUAE (blog). May 10, 2016. https://sententiaeantiquae.com/2016/05/10/be-the-best-terrible-wonderfu….

  ———. 2020. “‘A Little Bit, But Not Too Long’: One of Homer’s Most Chilling Passages.” SENTENTIAE ANTIQUAE (blog). May 17, 2020. https://sententiaeantiquae.com/2020/05/17/a-little-bit-but-not-too-long….

  Stephens, Susan A. 2015. Callimachus: The Hymns. Oxford University Press

  ἠώς ἠοῦς ἡ, dawn, morning-red

  ἀμβρόσιος, immortal

   ἀνέρχομαι, to go up

   φάος -εος τό, light, daylight

  κελαινός, dark, murky

   νύξ νυκτός ἡ, night

  ἀήρ, the lower air, the air, sky

  γελάω γελάσομαι ἐγαλασα, laugh

   ἠιών, a sea-bank, shore, beach

  ἑρσήεις, dewy, dew-besprent

   ἄπωθεν, far off

   ἀτραπιτός, a path

   πεδίον -ου τό, plain

  θρόος, a noise

  ἄγυια, street, highway

   κίνυμαι, to go, move, stir

   ἐνναέτης, inhabitants

  ἀποτηλοῦ, far away

   Κόλχος, a Colchian

   Μακριδίος, ά, όν, Makridean, i.e. Corcyran

  πεῖραρ, an end

   χερσόνησος, a land-island

   μεταβαίνω, to pass over from one place to another, set about

   συνθεσίη, a covenant, treaty

  νόος, mind, perception, purpose

   ἐξερέω, declare

  σκῆπτρον, a staff

   ἔχω ἕξω (or σχήσω) ἔσχον, have, possess, keep

   χρυσός -οῦ ὁ, gold

   δικασπόλος, to do with administering justice

  λαός -οῦ ὁ, people, host

   ἰθύς, straight, direct

  ἄστυ ἄστεως τό, town

   διακρίνω διακρινῶ διέκρινα διακέκρικα διακέκριμαι διεκρίθην, receive

   θέμις, justice, judgment

   ἑξείης, following after

   πολεμήϊος, warlike

   τεῦχος -εος τό, arms, tackle

   δὐω -δύσω -έδυσα (or ἔδυν) δέδυκα δέδυμαι -εδύθην, dress in

   ὁμιλαδόν, in groups, band by band

   στιχάομαι, to march in rows

  ἀολλής, all together, in throngs or crowds

   ἔκτοθι, out of, outside

   πύργος -ου ὁ , tower

   βαίνω βήσομαι ἔβην βέβηκα --- ---, go, step, walk

   ἐφοράω, to oversee, observe, survey

   ἀγροιώτης, a countryman

   ἀντάω, to meet

   εἰσαίω, to hear (the news)

   νημερτής, true

   βάξις, news

  ἐπιπροΐημι, to send

   ἄγω ἄξω ἤγαγον, do, drive, go

  ἔκκριτος, picked out, select

  ἀρνειός, ram

   μῆλον -ου τό, sheep or goat

  ἀεργηλός, not worked

  πόρτις, a calf, young heifer

  ἀμφιφορεύς, amphora

   ἐπισχεδόν, near at hand, hard by

   ἵστημι στήσω ἔστησα (or ἔστην) ἕστηκα ἕσταμαι ἐστάθην, make to stand, set

   οἶνος -ου ὁ, wine

   κιρνάω, to mix

   θύος, a sacrifice, offering

  ἀποτηλόθι, far away

   κηκίω, to billow

   λιγνύς, thick smoke mixed with flame, a murky flame

  πολύκμητος, much-wrought, wrought with much toil

   ἑανός, garments

   φέρω οἴσω ἤνεγκα, bear, carry

  μείλια, pleasing gifts

  χρυσός -οῦ ὁ, gold

  ἀλλοῖος -α -ον, of another kind

  ἀγλαΐη, splendor, brilliancy;

  νεόζυξ, newly-married

   ἐντύνω, to wear, be dressed in

   θαμβέω, to be astounded, amazed

  εἰσοράω, to look into, look upon, view, behold

   ἀριπρεπής, very distinguished, stately

   εἶδος -ους τό, form, shape

  μορφή, form, shape

  Οἰάγρος, Oiagros, the father of Orpheus

   υἱός -οῦ ὁ, son

   ὑπαί, in time with

   φόρμιγξ, the phorminx, musical instrument

   εὔκρεκτος, well-struck, well-woven

  ἀοιδή, song, a singing

  ταρφέα, often (adv.)

   σιγαλόεις, glossy, glittering, shining, splendid

   πέδον, the ground, earth

   κρούω, to strike, smite: to strike

   πέδιλον, sandal

   νύμφη, nymph

  ἄμμιγα, together

  ὅτε, when

   μιμνήσκω μνήσω ἔμνησα --- μέμνημαι ἐμνήσθην ---, mention (see notes)

   γάμος -ου ὁ, marriage, wedding

   ἱμερόεις, exciting love

   ὑμέναιος, hymenaeus, the wedding or bridal song

   ἀνηπύω, to sing

   ἄλλοτε, at another time, at other times

  οἰόθεν, alone

  ἄειδω, sing

   ἑλίσσω, to turn round, to turn

  κύκλος -ου ὁ, ring, circle

   ἕκητι, for

  φρήν φρενός ἡ, mind

   τίθημι θήσω ἔθηκα, place

  πυκινός, wise

   φημί φήσω ἔφησα, say

   ἔπος -ους τό, word

  δίκη -ης ἡ, justice

  πεῖραρ, term, condition

   εἶπον, aor. for λέγω and φημί, said)

   ἰθύς, straight, direct

  γάμος -ου ὁ, marriage, wedding

   τέλος -ους τό, result, fulfillment, end

   κλῄζω, to make famous; mention, call

   ἔμπεδος, in the ground, firm-set, steadfast

  ἀλεγύνω, to care for, respect an agreement

   διαμπερές, without wavering

  τάρβος, fright, alarm, terror

   ὀλοός, destroying, destructive, fatal, deadly, murderous

  βαρύς -εῖα -ύ, heavy, tiresome

   ἐπέρχομαι ἔπειμι ἐπῆλθον ἐπελήλυθα --- ---, come near, visit

  μῆνις, wrath, anger

   ἄρρηκτος, unbroken, not to be broken

  ἐνζεύγνυμι, to yoke in, bind, involve in

   ἔχω ἕξω (or σχήσω) ἔσχον ἔσχηκα --- ---, have, possess, keep

   ὅρκος -ου ὁ, oath

  ἠλέματος, in vain

   Κόλχος, a Colchian

   μανθάνω μαθήσομαι ἔμαθον μεμάθηκα --- ---, learn, understand

   ἀντιάω, to go for the purpose of meeting

   θέμις, that which is laid down

   ἑός ἑή ἑόν, his, her, own

   ἐρύω, respect

   ἀνώγω, bid, command

  λιμήν -ένος ὁ, harbour

  ἀποτηλόθι, far away

   ἔργω, to hold

  βασιλεύς βασιλέως ὁ, king

  τρομέω, to fear

   ἐνιπή, a rebuke, reprof;

   δέχομαι δέξομαι ἐδεξάμην --- δέδεγμαι -εδέχθην, receive

   μειλίσσω, to make mild, to appease, propitiate

   συνήμων, ally, friend

   αιετάω, to dwell

   εἰσότε, until

   Βακχιάδας -ου, ὁ, Bacchiadai

   γενεή, race, stock, family

  Ἐφύρηθεν, from Ephyra

  ἐνναίω, to dwell in

  χρόνος -ου ὁ, time

  πέραιος, on the further side, opposite (see notes)

  βαίνω βήσομαι ἔβην βέβηκα --- ---, go, step, walk

   κεῖθεν, from there, thence

  Κεραύνιος, of a thunderbolt

   μέλλω μελλήσω ἐμέλλησα --- --- ---, be destined

   Ἀμάντες, an Illyrian tribe called the Amantes

   ὄρος ὄρους τό, mountain, hill

   Νεσταῖος, ά, όν, Nestaean (Name)

  Ὤρικός, Oricum

   εἰσαφικνέομαι, to come to

  στείχω, to walk, march, go

   ἅδην, ceaseless

   αἰών, time

   τεύχω τεύξω ἔτευξα τέτευχα τέτυγμαι ἐτύχθην, take place

   Μοῖρα -ας ἡ, fate

  ἔτι, still, yet, besides, already

  κεῖσε, there

   θύος, a sacrifice, offering

   ἐπέτειος, annual, yearly (see notes)

   δέχομαι δέξομαι ἐδεξάμην --- δέδεγμαι -εδέχθην, receive, take, await

  Νύμφη, nymph

   Νόμιος, of shepherds, pastoral

  ἱερός -ᾶ -ον, holy

   Ἀπόλλων, Apollo

   βωμός -οῦ ὁ, altar

  Μήδεια, Medea

   καθίζω, establish

   πολύς (πολλός) πολλή πολύ, many, much

  Μινύαι, the Minyans

   ξεινήιον, a host's gift

  ὀπάζω, give, bestow

   δυώδεκα, twelve

   δίδωμι δώσω ἔδωκε, give, grant

   ἕπομαι ἕψομαι ἑσπόμην --- --- ---, to follow

  δμῳή -ής ἡ, female slave

  article nav

  Suggested Citation

  Peter Hulse. Apollonius: Argonautica Book IV. Carlisle, Pennsylvania: Dickinson College Commentaries, 2022. ISBN: 978-1-947822-21-4. https://dcc.dickinson.edu/apollonius-argonautica/argonautica-iv-1168-1225