Argonautica IV 1535-1594

ἀλλ᾽ ὅτε δή ῥ᾽ ἐπὶ νηὸς ἔβαν, πρήσοντος ἀήτεω

ἂμ πέλαγος νοτίοιο, πόρους τ᾽ ἀπετεκμήραντο

λίμνης ἐκπρομολεῖν Τριτωνίδος, οὔτινα μῆτιν

δὴν ἔχον, ἀφραδέως δὲ πανημέριοι φορέοντο.1540

ὡς δὲ δράκων σκολιὴν εἱλιγμένος ἔρχεται οἶμον,

εὖτέ μιν ὀξύτατον θάλπει σέλας ἠελίοιο:

ῥοίζῳ δ᾽ ἔνθα καὶ ἔνθα κάρη στρέφει, ἐν δέ οἱ ὄσσε

σπινθαρύγεσσι πυρὸς ἐναλίγκια μαιμώοντι

λάμπεται, ὄφρα μυχόνδε διὰ ῥωχμοῖο δύηται:1545

ὧς Ἀργὼ λίμνης στόμα ναύπορον ἐξερέουσα

ἀμφεπόλει δηναιὸν ἐπὶ χρόνον. αὐτίκα δ᾽ Ὀρφεὺς

κέκλετ᾽ Ἀπόλλωνος τρίποδα μέγαν ἔκτοθι νηὸς

δαίμοσιν ἐγγενέταις νόστῳ ἔπι μείλια θέσθαι.

καὶ τοὶ μὲν Φοίβου κτέρας ἵδρυον ἐν χθονὶ βάντες:1550

τοῖσιν δ᾽ αἰζηῷ ἐναλίγκιος ἀντεβόλησεν

τρίτων εὐρυβίης, γαίης δ᾽ ἀνὰ βῶλον ἀείρας

ξείνι᾽ ἀριστήεσσι προΐσχετο, φώνησέν τε:

Δέχθε, φίλοι: ἐπεὶ οὐ περιώσιον ἐγγυαλίξαι

ἐνθάδε νῦν πάρ᾽ ἐμοὶ ξεινήιον ἀντομένοισιν.1555

εἰ δέ τι τῆσδε πόρους μαίεσθ᾽ ἁλός, οἷά τε πολλὰ

ἄνθρωποι χατέουσιν ἐπ᾽ ἀλλοδαπῇ περόωντες,

ἐξερέω. δὴ γάρ με πατὴρ ἐπιίστορα πόντου

θῆκε Ποσειδάων τοῦδ᾽ ἔμμεναι. αὐτὰρ ἀνάσσω

παρραλίης, εἰ δή τιν᾽ ἀκούετε νόσφιν ἐόντες1560

Εὐρύπυλον Λιβύῃ θηροτρόφῳ ἐγγεγαῶτα.

ὧς ηὔδα: πρόφρων δ᾽ ὑπερέσχεθε βώλακι χεῖρας

Εὔφημος, καὶ τοῖα παραβλήδην προσέειπεν:

Ἀπίδα καὶ πέλαγος Μινώιον εἴ νύ που, ἥρως,

ἐξεδάης, νημερτὲς ἀνειρομένοισιν ἔνισπε.1565

δεῦρο γὰρ οὐκ ἐθέλοντες ἱκάνομεν, ἀλλὰ βαρείαις

χρίμψαντες γαίης ἐπὶ πείρασι τῆσδε θυέλλαις

νῆα μεταχρονίην ἐκομίσσαμεν ἐς τόδε λίμνης

χεῦμα δι᾽ ἠπείρου βεβαρημένοι: οὐδέ τι ἴδμεν,

πῇ πλόος ἐξανέχει Πελοπηίδα γαῖαν ἱκέσθαι.1570

ὧς ἄρ᾽ ἔφη: ὁ δὲ χεῖρα τανύσσατο, δεῖξε δ᾽ ἄπωθεν

φωνήσας πόντον τε καὶ ἀγχιβαθὲς στόμα λίμνης:

κείνη μὲν πόντοιο διήλυσις, ἔνθα μάλιστα

βένθος ἀκίνητον μελανεῖ: ἑκάτερθε δὲ λευκαὶ

ῥηγμῖνες φρίσσουσι διαυγέες: ἡ δὲ μεσηγὺ1575

ῥηγμίνων στεινὴ τελέθει ὁδὸς ἐκτὸς ἐλάσσαι.

κεῖνο δ᾽ ὑπηέριον θείην Πελοπηίδα γαῖαν

εἰσανέχει πέλαγος Κρήτης ὕπερ: ἀλλ᾽ ἐπὶ χειρὸς

δεξιτερῆς, λίμνηθεν ὅτ᾽ εἰς ἁλὸς οἶδμα βάλητε,

τόφρ᾽ αὐτὴν παρὰ χέρσον ἐεργμένοι ἰθύνεσθε,1580

ἔστ᾽ ἂν ἄνω τείνῃσι: περιρρήδην δ᾽ ἑτέρωσε

κλινομένης χέρσοιο, τότε πλόος ὔμμιν ἀπήμων

ἀγκῶνος τέτατ᾽ ἰθὺς ἀπὸ προύχοντος ἰοῦσιν.

ἀλλ᾽ ἴτε γηθόσυνοι, καμάτοιο δὲ μήτις ἀνίη

γιγνέσθω, νεότητι κεκασμένα γυῖα μογῆσαι.1585

Ἴσκεν ἐυφρονέων: οἱ δ᾽ αἶψ᾽ ἐπὶ νηὸς ἔβησαν

λίμνης ἐκπρομολεῖν λελιημένοι εἰρεσίῃσιν.

καὶ δὴ ἐπιπρονέοντο μεμαότες: αὐτὰρ ὁ τείως

τρίτων ἀνθέμενος τρίποδα μέγαν, εἴσατο λίμνην

εἰσβαίνειν: μετὰ δ᾽ οὔτις ἐσέδρακεν, οἷον ἄφαντος1590

αὐτῷ σὺν τρίποδι σχεδὸν ἔπλετο. τοῖσι δ᾽ ἰάνθη

θυμός, ὃ δὴ μακάρων τις ἐναίσιμος ἀντεβόλησεν.

καί ῥά οἱ Αἰσονίδην μήλων ὅ τι φέρτατον ἄλλων

ἤνωγον ῥέξαι καὶ ἐπευφημῆσαι ἑλόντα.

αἶψα δ᾽ ὅγ᾽ ἐσσυμένως ἐκρίνατο, καί μιν ἀείρας1595

σφάξε κατὰ πρύμνης, ἐπὶ δ᾽ ἔννεπεν εὐχωλῇσιν:

  Intervention of Triton

  The Argonauts struggle to find the way out of Lake Triton. Orpheus promises the local gods an offering of Apollo’s tripod, if they give assistance. This leads to an encounter with Triton himself who offers them a clod of earth as a guest gift. The god gives them directions about reaching the open sea. After he vanishes into the lake, they sacrifice to him in thanks.

  1537  ἔβαν: “had gone (on board).”

  1537-8: πρήσσοντος ἀήτεω . . . νοτίοιο: “blowing.” The wind is up! A South Wind to take them in the direction of Greece. A. seems to use πρήσοντα, πρήσοντος as pres. part., 4.819, 1537.

  1538  ἀπετεκμαίροντο: “were trying to discover,” possibly even “failed to discover.”

  1539: λίμνης ἐκπρομολεῖν Τριτωνίδος: the Argonauts are trying to find the way out of Lake Triton.

  1540  ἀφραδέως: “aimlessly.” At the moment, in spite of divine riddles and encounters, the Argonauts are truly ἀμηχάνοι. While the content of simile that A. introduces to describe this wandering is not out of place - we are, after all, in a land of snakes - the way in which it is applied to the narrative is unexpected and effective.

  1541  εἱλιγμένος: perf. part. masc. nom. sg. (ionic) < ἑλίσσω: “writhing.” σκολιὴν . . . ἔρχεται οἶμον: “goes along its twisted way.”

  1542  εὖτέ μιν: ‘when . . . it,” referring to the snake.

  1543  ῥοίζῳ: “with a hiss,” recalling the serpent that guarded the Golden Fleece in Colchis: 4.138ἔνθα καὶ ἔνθα κάρη στρέφει: the motion is typically snake-like and epitomises the total confusion of the heroes. ἐν δέ οἱ ὄσσε: “and its eyes”. . . In Homeric Epic eyes can be full of fire (or tears); see 16-17n. The fierce snake is likened to an Iliadic warrior (Il19.16).

  1544  σπινθαρύγεσσι πυρός: “sparks of fire.” σπινθαρίς (=σπινθήρ) is a rare wordἐναλίγκια μαιμώοντι: “like to one raging.” μαιμώοντιagrees with οἱ.

  1545  λάμπεται: singular verb with a neut. plur. subject. ὄφρα: usually “until”, but here perhaps a purpose clause dependent on μαιμώοντι, “in its furious eagerness to slip into . . .”

  1546  ὣς Ἀργώ: leaving the comparison of the Argo to an angry snake and returning to the main narration. στόμα ναύπορον: “a navigable channel.” ναύπορος is A.’s equivalent of the more usual ναυσίπορος (see 282-3n.).

  1547  ἀμφεπόλει δηναιὸν ἐπὶ χρόνον: “roamed about for a long time” (LSJ ἀμφιπολεύω A.4). 

  1547  αὐτίκα δ᾿ Ὀρφεύς: as often, in times of uncertainty, one of the Argonauts makes a decisive intervention. This time, it is Orpheus.

  1548  κέκλετ(ο): “called upon (the rest of the Argonauts).” In typical elegant fashion, the verb and its dependent infinitive (θέσθαι) enclose the substance of Orpheus’ instruction. 

  1548-9  Ἀπόλλωνος τρίποδα μέγαν: “the great tripod of Apollo” see further 529n. ἔκτοθι νηός: “outside the ship.” They are going to land on the shore of the lake (ἔκτοθι νηὸς) and ask for divine intervention (δαίμοσιν ἐγγενέταις). For μείλια see 1190n.

  1550  καὶ τοὶ μέν: i.e. the Argonauts. Φοίβου κτέρας: “the gift of Apollo.” ἵδρυον ἐν χθονὶ: they set the tripod up on dry land; see further 529n.

  1551  Such encounters are familiar in epic. αἰζηῷ ἐναλίγκιος: “in the guise of a youngman”; Od10.277-9, Pindar P21, 28-9. ἀντιβολέω is the word used when Odysseus encounters Hermes (see link).

  1552  Τρίτων εὐρυβίης: “wide-ruling Triton”: Hes. Th. 931γαίης δ᾿ ἀνὰ βῶλον ἀείρας: “picked up a clod of earth.” On the significance of the clod of earth for the Greek colonization of North Africa, see further Acosta-Hughes and Stephens 2012:156, Green 1997, note on 1547-61.

  1553  ξείνι᾿ ἀριστήεσσι: the clod of earth is a guest gift, welcoming the Argonauts.

  1554  δέχθε: plur. imperative < δέχομαι.

  1554-5  ἐπεὶ οὐ περιώσιον . . . ἀντομένοισιν: “since I do not have”, (lit. there is not here by me πάρ᾿ ἐμοὶ) . . . “here and now an outstanding (περιώσιον) gift to grant (ἐγγυαλίξαι) to my visitors (ἀντομένοισιν).

  1556  τι  “in some way”, used adverbially to stress the Argonauts’ uncertainty and lack of knowledge. πόροι ἁλός are the paths of the sea, i.e. the sea, (Od12.259). , οἷά τε πολλά: a typical epic generalisation: Od9.128-9.

  1557  ἐπ᾿ ἀλλοδαπῇ περόωντες: “passing through a strange land.”

  1558  ἐξερέω: “I will tell you.” The Argonauts have encountered a propitious deity. ἐπιίστορα πόντου: “knowledgeable about this sea.” με πατὴρ . . . θῆκε Ποσειδάων τοῦδ᾿ ἔμμεναι: “my father Poseidon . . . has made (θῆκε) me to be (ἔμμεναι) . . .of this (τοῦδ᾿) sea (πόντου).

  1559-60  ἀνάσσω / παρραλίης: “I am the ruler of this shore.” εἰ δή τιν᾿ ἀκούετε: “you may have heard of me”. . . Triton decides to assume a disguise and closes with a solemn four-word hexameter to announce himself.

  1561  ΕὐρύπυλονEurypylus was perhaps either the first or an early King of Cyrene.

  1562  ὑποέσχεθε: “held out his hands for the clod.” This is an emendation for transmitted ὑπερέσχεθε, which would give the less appropriate meaning: “held his hands under . . .”

  1563  Εὔφημος: will play an important role in the closing stage of Book 4. παραβλήδην: A. generally uses this word to mean “in answer” (LSJ s.v.).

  1564  Ἀπίδα: “the Peloponnese.” This rather than Ἀτθίδα, the transmitted text. πέλαγος Μινώιον: “the Minoan Sea, named after King Minos of Crete. εἴ νύ που: “by chance,” marking a polite enquiry.

  1565  ἔνισπε: aor. imper. < ἐνέπω.

  1566  οὐκ ἐθέλοντες ἱκάνομεν: the Argonauts are unwilling visitors to Libya.

  1566-7  βορείαις . . . θυέλλαις: “heavy storms.” Adjective and noun enclose the participial (χρίμψαντες) phrase. γαίης ἐνὶ πείρασιτῆσδε: “within the borders of this land.” The phrase exhibits the same elegant arrangement.

  1568  νῆα μεταχρονίην: See 1385n. “our ship aloft.” Euphemus updates Triton on the Argonauts’ Libyan experiences.

  1568-9  ἐς τόδε λίμνης / χεῦμα: “to the waters of this lake,” (LSJ for similar phrases).

  1570  πῇ πλόος ἐξανέχει: “where passage extends (ἐξανέχει) to the land of Pelops.” It is difficult to decide between this and the alternative ἐξανάγει. Hunter ad loc. mentions Hdt. 4.179.2 where ἐξαγωγή is similarly used.

  1571  δεῖξε δʼ ἄπωθεν: “showed in the distance.”

  1572  ἀγχιβαθὲς στόμα λίμνης: “the deep mouth of the lake.” ἀγχιβαθὲςΑ. may be alluding to the situation at Od. 5.413 where Odysseus seeks a way out of the sea, rather than a way into, as is the case with the Argonauts.

  1573  κείνη: “that is . . . “As the unusual introduction to the speech shows, emphasising gesture rather than words, Triton is pointing the way. πόντοιο διήλυσις: “outlet to the sea.”

  1574  μελανεῖ: the sea also grows black at Il7.63-4.

  1575-6  φρίσσουσι: “ripple,” another detail from the Iliadic simile (see link above). ῥηγμῖνες . . . διαυγέες: “the gleaming breakers ripple.” The Argonauts are to navigate the narrow passage (στεινὴ . . . ὁδὸς between). ἐκτὸς ἐλάσσαι: the infinitive depends loosely on στεινὴ . . . ὁδὸς: “(narrow) for you to row outside.”

  1577-8  “there the sea stretches (εἰσανέχει πέλαγος) in mist (ὑπηέριον) to the divine land of Pelops (θείην Πελοπηίδα γαῖαν) beyond Crete (Κρήτης ὕπερ).

  1578-9: ἀλλ᾿ ἐπὶ χειρὸς / δεξιτερῆς: “but keep to the right.”

  1579: λίμνηθεν . . . βάλητε: ‘when you exit from the lake into the swell of the sea (εἰς ἁλὸς οἶδμα).”

  1580-1 τόφρ᾿ . . . ἔστ᾿: co-ordinating the two parts of Triton’s directions: “as long as (ἔστ’) . . . the while . . . “Triton is instructing the Argonauts to hug the coast (παρὰ χέρσον ἐεργμένοι), until they have to set a course in to the open sea.

  1581-2  περιρρήδην . . . χέρσοιο: genitive absolute: the land turning (κλινομένης χέρσοιο) in a curve (περιρρήδην) in the other direction (ἑτέρωσε), in other words, when the coastline drops away towards the South (see map In Media).

  1582-3  τότε . . . ἰοῦσιν: “then your voyage safely stretches out (τετάνυσται) for you from the projecting headland.” τετάνυσται (owed to Brunck who deleted ἰθύς from the transmitted text) :perf. .ind. 3rd. sg. < τανύω is supported by Od9.116.

  1584  ἀλλ᾿ ἴτε γηθόσυνοι: “Go joyfully!” or “A happy voyage then!”

  1584-5  “let there be (γιγνέσθω) no toilsome pain (so as to) weary limbs resplendent (κεκασμένα γυῖα) with youth (νεότητι).” A. is fond of loosely attached infinitives like μογῆσαι.

  1586  ἴσκεν ἐυφρονέων: “he spoke in encouraging fashion.” The Alexandrian use of ἴσκεν as an equivalent of ἔλεγε is based on an ancient critical discussion of Od. 22.31 ἴσκεν ἕκαστος ἀνήρ (410n.).

  1587  the Argonauts are eager (λελιημένοι) to be on their way (λίμνης ἐκπρομολεῖν), even though it requires hard work at the oars (εἰρεσίῃσιν).

  1589  ἀνθέμενος τρίποδα μέγαν: “gathering up the great tripod”; (189n.). εἴσατο: “seemed.”

  1590 μετὰ δ᾿ οὔ τις ἐσέδρακεν: “no one saw him after this.” οἷον: “seeing that,” both exclaiming, and explaining (Smyth 2685).

  1591  ῑάνθη: aor. ind. pass. 3rd. sg. < ἰαίνω.

  1592  the Argonauts feel that they have had a favourable (ἐναίσιμος) encounter with the divine (μακάρων τις).

  1593  μήλων  τι φέρτατον ἄλλων: selecting the perfect specimen for the sacrifice to the god. For the superlative (φέρτατον) with ἄλλος, Smyth 1434.

  1594  ἐπευφημῆσαι: “to say prayers (over the sacrifice).” ἑλόντα: aor. part. act. masc. acc. sg. <αἱρέω, presumably taking the victim and holding it out to the god.

  1595  ἐσσυμένως ἐκρίνατο: “quickly picked out the victim.”

  1596  σφάξε κατὰ πρύμνης: “he slaughtered it over the stern.” ἐπὶ δ᾿ ἔννεπεν εὐχωλῇσιν: “and in addition, spoke in prayer.”

  1597  δαῖμον: “O god!”, recognising that their recent encounter was divine. φαάνθης: aor. ind. pass. 3rd. pl. (epic) < φαίνω, “appeared, made manifest.”

  1598  εἴτε: as often in such prayers, alternative forms of address are mentioned. ἅλιον τέρας: “sea-wonder.” Φόρκυν: Phorcys, the brother of Nereusἁλοσύδναι: “children of the sea,” used of Thetis at Il20.207.

  1600  ἵλαθι: “be gracious,” pres. imperat. act. 2nd. sg. (doric) <ἵλημι. The remainder of the line = 1.249.

   

  Bibliography:

  Acosta-Hughes, B., and S. and Stephens. 2012. Callimachus in Context: From Plato to the Augustan Poets. Cambridge and New York.

  Green, P. 1997. The Argonautika by Apollonios Rhodios Translated with Introduction, Commentary and Glossary. Berkeley.

   

  πρήθω, to blow

  ἀήτης, ου, ὁ, a blast, gale

  ἄμ, Epic form ἀνά, all over, throughout

  πέλαγος, εος, τό, the sea

  νότιος, α, ον, southern

  πόρος, -ου, ὀ, means of passing; way

  ἀποτεκμαίρομαι, search for signs of

  λίμνη, -ης, ἡ, lake

  ἐκπροβλώσκω, to go out of, escape from

  Τριτωνίς, ίδος, ἡ, Tritonian

  μῆτις, -ιος, ἡ, plan

  δήν, long, for a long while1540

  ἀφραδέως, aimlessly

  πανημέριος, α, ον, all day long

  φορέω, bear or carry habitually or repeatedly

  δράκων, -οντος, ὁ, snake

  σκολιός, ά, όν, curved, winding, twisted, tangled

  ἑλίσσω, to turn round, to turn

  οἶμος, ὁ, a way, road, path

  ὀξύς, -εῖα, -ύ, sharp

  θάλπω, to heat, soften by heat

  σέλας, το, a bright flame, blaze, light

  ῥοῖζος, ὁ, hiss

  κάρα, το, the head

  στρέφω, στρέψω, ἔστρεψα, --- ἔστραμμαι, ἐστράφθην, turn

  ὄσσε, τώ, eyes

  σπινθήρ, -ῆρος, ὁ, a spark

  πῦρ, πυρός τό, fire

  ἐναλίγκιος, ον, like, resembling

  μαιμάω, to be very eager, furious

  λάμπω, to give light, shine, beam, be bright, brilliant, radiant1545

  μυχόνδε, to the far corner

  ῥωχμός, ὁ, a cleft

  δὐω, -δύσω, -έδυσα, (or ἔδυν), δέδυκα δέδυμαι -εδύθην, plunge in, go into, sink

  λίμνη, -ης, ἡ, pool, swamp

  στόμα, -ατος, τό, the mouth, organ of speech

  ναύπορος, ον, ship-frequented

  ἐξερέω, to seek, inquire into

  ἀμφιπολέω, to roam about

  δηναιός, ή, όν, long

  χρόνος, -ου, ὁ, time

  Ὀρφεύς, ὁ, Orpheus

  κέλομαι, command, urge on, exhort, call to

  Ἀπόλλων, ὁ, Apollo

  τρίπους, ποδος, ὁ, ἡ, tripod

  ἔκτοθι, out of, outside

  ἐγγενέτης, ου, ὁ, inborn, native

  νόστος, -ου, ὁ, return (home)

  μείλια, τά, pleasing gifts

  κτέρας, τό, a gift, possession1550

  ἱδρύω, ἱδρύσω, ἵδυρσα, ἵδρυκα, ἵδρυμαι, ἱδρύθην, make sit down, seat

  αἰζηός, ὁ, a young man

  ἐνᾰλίγκιος, ον, like, resembling

  ἀντιβολέω, to meet by chance

  Τρίτων, ὁ, Triton (a name)

  εὐρυβίης, ου, ὁ, mighty, strong

  βῶλος, ἡ, less freq. ὁ, a lump of earth, a clod

  ἀναείρω, to lift, heave, raise up

  ξείνια, τά, friendly gifts

  ἀριστεύς, έως, ὁ, hero, the best man

  προΐσχω, hold before, hold out

  φωνέω, φωνήσω, ἐφώνησα, πεφώνηκα, πεφώνημαι, ἐφωνήθην, speak

  δέχομαι, δέξομαι, ἐδεξάμην, --- δέδεγμαι, -εδέχθην, receive, take, await

  περιώσιος, immense, countless

  ἐγγυαλίζω, to put into the palm of the hand, put into one's hand

  ἐνθάδε, here1555

  ξεινήιον, τό, a host's gift

  ἄντομαι, to meet

  πόρος, -ου, ὀ, means of passing; way

  μαίομαι, to seek

  χατέω, to crave, long

  ἀλλοδαπός, ή, όν, belonging to another people

  περάω, περάσω, (or περῶ), ἐπέρασα, πεπέρακα, --- ---, pass through

  ἐξερέω, to explain, declare

  ἐπιίστωρ, -ορος, ὁ, ἡ, knowledgeable

  Ποσειδῶν, -ῶνος, ὁ, Poseidon

  ἀνάσσω, be king, lord, or master of, rule over, reign

  παρραλίη, ἡ, seacoast, seaboard1560

  νόσφι, aloof, apart, afar, away

  Εὐρύπυλος, ὁ, Eurypylus

  Λιβύη, ἡ, Libya, the north part of Africa

  θηρότροφος, home of wild beasts

  ἐγγίγνομαι, to be born or bred in

  αὐδάω, speak

  πρόφρων, ονος, ὁ, ἡ, readily

  ὑπόσχέθω, hold out (see notes)

  Εὔφημος, ὁ, Euphemus

  παραβλήδην, by way of reply (see notes)

  Ἀπίς, ίδος, ἡ, Apian land, Peloponnese

  πέλαγος, τό, the sea

  Μινώϊος, α, ον, of Minos, Cretan

  ἐκδάω, learn, know1565

  νημερτής, ές, accurately, truly

  ἀνέρομαι, to enquire of, question

  ἐνέπω, to tell, tell of, relate, describe

  δεῦρο, (to) here

  ἱκάνω, come to, arrive at, reach

  βόρειος, α, ον, from the quarter of the North wind, northern (see notes)

  χρίμπτω, to bring near

  πεῖραρ, τό, an end, border

  θύελλα, ἡ, a furious storm, hurricane

  μεταχρόνιος (= μετέωρος), aloft

  κομίζω, κομιῶ, ἐκόμισα, κεκόμικα, κεκόμισμαι, ἐκομίσθην, carry, take care of

  χεῦμα, τό, that which is poured, a stream

  ἤπειρος, -ου, ἡ, the land

  βαρέω, to weigh down

  πλόος, ὁ, a sailing, voyage1570

  ἐξανέχω, extends into (see notes)

  Πελοπηΐς, ΐδος, ἡ, to do with Pelops

  τανύω, stretch, strain, extend

  δείκνυμι, δείξω, ἔδειξα, δέδειχα, δέδειγμαι, ἐδείχθην, show, demonstrate

  ἄπωθεν, from afar, far off

  ἀγχιβαθής, ές, deep near the shore

  στόμα, -ατος, τό, the mouth

  διήλυσις, ἡ, passage through

  βένθος, εος, τό, the deep

  ἀκίνητος, ον, unmoved, motionless

  μελαίνω, to blacken

  ἑκάτερθε, on each side, on either hand

  λευκός, -ή, -όν, white; light, bright

  ῥηγμίν, ῖνος, ἡ, the line of breakers, surf1575

  φρίσσω, to be rough, bristle, shudder

  διαυγ-ής, ές, transparent, shining

  μεσηγύ, in the middle, between

  στενός, -ή, -όν, narrow

  τελέθω, to come into being, to be

  ὁδός, -οῦ, ἡ, way

  ἐκτός, outside

  ἐλαύνω, ἐλῶ, ἤλασα,, ἐλήλακα, ἐλήλαμαι ἐλάθην, to drive, row

  ὑπηέριος, ον, misty

  θεῖος, η, ον, divine

  εἰσανέχω, to stretch

  δεξιτερός, ά, όν, right, the right

  λίμνηθεν, from the lake

  εἴργω, εἴρξω, εἷρξα, εἶρχα, εἶργμαι, εἴπγαθην, to confine, hold in1580

  ἰθύνω, to keep straight, steer

  τείνω, τενῶ, ἔτεινα, τέτακα, τέταμαι, ἐτάθην, stretch

  περιρρήδην, sloping, in a curve

  ἑτέρωσε, to the other side

  κλίνω, κλινῶ,, ἔκλιν,α κέκλικα, κέκλιμαι ἐκλίνην, bend

  πλόος, ὁ, a sailing, voyage

  ἀπήμων, ον, -ονος, safe

  ἀγκών, ῶνος, ὁ, the bend of the arm, the elbow

  τανύω, stretch, strain, extend

  προέχω, to jut out

  γηθόσυνος, η, ον, joyful, glad at

  κᾰμᾰτος, ὁ, toil, trouble, labour

  ἀνίη, ἡ, torment, vexation;

  νεότης, ἡ, youth1585

  καίνυμαι, to surpass, excel

  γυῖον, -ου, τό, limb

  μογέω, to toil, suffer

  ἴσκεν, he spoke

  εὐφρονέων, well-meaning, well-judging

  ἐκπροβλώσκω, to forth from, exit

  λελίημαι, to strive eagerly

  εἰρεσίη, ἡ, rowing

  ἐπιπρονέομαι, to go forward

  μάω, be eager, press on

  τείως, so long, meanwhile, the while

  ἀνατίθημι, ἀναθήσω,, ἀνέθηκα ἀνατέθηκα, --- ἀνέτέθην, to gather up

  εἴδομαι, to be seen, appear

  εἰσβαίνω, to go into1590

  εἰσδέρκομαι, to look at, see

  ἄφαντος, ον, invisible

  σχεδόν, suddenly, near, almost

  ἰαίνω, to heat, warm

  θυμός, -οῦ, ὁ, heart, spirit

  μακάριος, -α, -ον, blessed, happy

  ἐναίσιμος, ον, favourably disposed

  ἀντιβολέω, to meet by chance

  μῆλον, -ου, τό, sheep

  φέρτατος, best

  ἀνώγω, bid, command

  ῥέζω, work, offer

  ἐπευφημέω, to say prayers over

  ἐσσυμένως, hastily1595

  κρίνω, κρινῶ, ἔκρινα,, κέκρικα κέκριμαι,, ἐκρίθην, choose

  ἀείρω, to lift, heave, raise up

  σφάζω, σφάξω, ἔσφαξα, ἔσφακα,, ἔσφαγμαι, ἐσφάχθην, kill

  πρύμνη, ἡ, the hindmost part of a ship, the stern, poop

  ἐνέπω, to speak, tell

  εὐχωλή, ἡ, a prayer, vow

   

  article nav

  Suggested Citation

  Peter Hulse. Apollonius: Argonautica Book IV. Carlisle, Pennsylvania: Dickinson College Commentaries, 2022. ISBN: 978-1-947822-21-4. https://dcc.dickinson.edu/apollonius-argonautica/argonautica-iv-1535-1594