12.192-233

"ὣς φάσαν ἱεῖσαι ὄπα κάλλιμον: αὐτὰρ ἐμὸν κῆρ

ἤθελ᾽ ἀκουέμεναι, λῦσαί τ᾽ ἐκέλευον ἑταίρους

ὀφρύσι νευστάζων· οἱ δὲ προπεσόντες ἔρεσσον.

αὐτίκα δ᾽ ἀνστάντες Περιμήδης Εὐρύλοχός τε195

πλείοσί μ᾽ ἐν δεσμοῖσι δέον μᾶλλόν τε πίεζον.

αὐτὰρ ἐπεὶ δὴ τάς γε παρήλασαν, οὐδ᾽ ἔτ᾽ ἔπειτα

φθογγῆς Σειρήνων ἠκούομεν οὐδέ τ᾽ ἀοιδῆς,

αἶψ᾽ ἀπὸ κηρὸν ἕλοντο ἐμοὶ ἐρίηρες ἑταῖροι,

ὅν σφιν ἐπ᾽ ὠσὶν ἄλειψ᾽, ἐμέ τ᾽ ἐκ δεσμῶν ἀνέλυσαν.200

ἀλλ᾽ ὅτε δὴ τὴν νῆσον ἐλείπομεν, αὐτίκ᾽ ἔπειτα

καπνὸν καὶ μέγα κῦμα ἴδον καὶ δοῦπον ἄκουσα.

τῶν δ᾽ ἄρα δεισάντων ἐκ χειρῶν ἔπτατ᾽ ἐρετμά,

βόμβησαν δ᾽ ἄρα πάντα κατὰ ῥόον· ἔσχετο δ᾽ αὐτοῦ

νηῦς, ἐπεὶ οὐκέτ᾽ ἐρετμὰ προήκεα χερσὶν ἔπειγον.205

αὐτὰρ ἐγὼ διὰ νηὸς ἰὼν ὤτρυνον ἑταίρους

μειλιχίοις ἐπέεσσι παρασταδὸν ἄνδρα ἕκαστον·

‘ὦ φίλοι, οὐ γάρ πώ τι κακῶν ἀδαήμονές εἰμεν·

οὐ μὲν δὴ τόδε μεῖζον ἕπι κακόν ἢ ὅτε Κύκλωψ

εἴλει ἐνὶ σπῆι γλαφυρῷ κρατερῆφι βίηφιν·210

ἀλλὰ καὶ ἔνθεν ἐμῇ ἀρετῇ, βουλῇ τε νόῳ τε,

ἐκφύγομεν, καί που τῶνδε μνήσεσθαι ὀίω.

νῦν δ᾽ ἄγεθ᾽, ὡς ἂν ἐγὼ εἴπω, πειθώμεθα πάντες.

ὑμεῖς μὲν κώπῃσιν ἁλὸς ῥηγμῖνα βαθεῖαν

τύπτετε κληίδεσσιν ἐφήμενοι, αἴ κέ ποθι Ζεὺς215

δώῃ τόνδε γ᾽ ὄλεθρον ὑπεκφυγέειν καὶ ἀλύξαι·

σοὶ δέ, κυβερνῆθ᾽, ὧδ᾽ ἐπιτέλλομαι· ἀλλ᾽ ἐνὶ θυμῷ

βάλλευ, ἐπεὶ νηὸς γλαφυρῆς οἰήια νωμᾷς.

τούτου μὲν καπνοῦ καὶ κύματος ἐκτὸς ἔεργε

νῆα, σὺ δὲ σκοπέλου ἐπιμαίεο, μή σε λάθῃσι220

κεῖσ᾽ ἐξορμήσασα καὶ ἐς κακὸν ἄμμε βάλῃσθα.’

ὣς ἐφάμην, οἱ δ᾽ ὦκα ἐμοῖς ἐπέεσσι πίθοντο.

Σκύλλην δ᾽ οὐκέτ᾽ ἐμυθεόμην, ἄπρηκτον ἀνίην,

μή πώς μοι δείσαντες ἀπολλήξειαν ἑταῖροι

εἰρεσίης, ἐντὸς δὲ πυκάζοιεν σφέας αὐτούς.225

καὶ τότε δὴ Κίρκης μὲν ἐφημοσύνης ἀλεγεινῆς

λανθανόμην, ἐπεὶ οὔ τί μ᾽ ἀνώγει θωρήσσεσθαι·

αὐτὰρ ἐγὼ καταδὺς κλυτὰ τεύχεα καὶ δύο δοῦρε

μάκρ᾽ ἐν χερσὶν ἑλὼν εἰς ἴκρια νηὸς ἔβαινον

πρῴρης· ἔνθεν γάρ μιν ἐδέγμην πρῶτα φανεῖσθαι230

Σκύλλην πετραίην, ἥ μοι φέρε πῆμ᾽ ἑτάροισιν.

οὐδέ πῃ ἀθρῆσαι δυνάμην, ἔκαμον δέ μοι ὄσσε

πάντῃ παπταίνοντι πρὸς ἠεροειδέα πέτρην.

  Escape from the Sirens. Odysseus makes a speech to encourage his crew.

  A dramatic struggle ensues as the ship passes the Sirens. Odysseus, as Circe foresaw, is unable to resist the seductive allure of the Sirens’ voices. He strains to escape his bonds, signaling frantically with his eyebrows. (Am I the only person who immediately thinks of Groucho Marx?). But his trusted crewmen follow orders and tighten the ropes until the ship is out of range of the Sirens’ song.

  read full essay

  As is characteristic of these final adventures, recurring motifs we have seen earlier return in yet more vivid form. The image of Odysseus ravished by the voices of powerful women brings to a crescendo the series of threats that runs through Books 5–12, in his encounters with Calypso, Nausicaa, and Circe. On Ogygia, he was restrained by magic; here, he is literally tied up. Nausicaa coyly hints at marriage in the future; the Sirens want him right now. Circe’s magic links men’s animal nature with sexual enslavement, equating the crew’s submission to her with the relinquishing of human form; an encounter with the Sirens can lead to death. Through all these episodes runs the dynamic of restraint and release, with a submerged sexual component. Homeric poetry is reticent about overt sexuality, but the associations implicit in this recurring motif are clear enough. A part of every man, it seems to suggest, secretly wants to submit to the power of women, to give up control. (James Joyce understood this feature of the Odyssean male psyche and brought it to life in Leopold Bloom.) Through this lens, power is sexy and sex is always about power. As in the katabasis, so here, Odysseus does what no ordinary person can do. He experiences total submission to the sexual power of women and emerges unscathed.

  Having pulled away safely from the Sirens, the Greeks come immediately to their next challenge, Skylla and Charybdis. As the roar of the waves surrounds them, the sailors drop their oars, and once again the ship is becalmed. Odysseus bucks up his men with a pep talk:

  "ὦ φίλοι, οὐ γάρ πώ τι κακῶν ἀδαήμονές εἰμεν: 
  οὐ μὲν δὴ τόδε μεῖζον ἕπει κακόν, ἢ ὅτε Κύκλωψ 
  εἴλει ἐνὶ σπῆι γλαφυρῷ κρατερῆφι βίηφιν: 
  ἀλλὰ καὶ ἔνθεν ἐμῇ ἀρετῇ, βουλῇ τε νόῳ τε, 
  ἐκφύγομεν, καί που τῶνδε μνήσεσθαι ὀίω."

  "Friends, we are hardly without knowledge of evil. 
  Surely this is no greater evil than when the Cyclops 
  trapped us in a hollow cave with his mighty strength. 
  But by my courage and counsel and intelligence 
  we escaped and I think these things will be remembered too."

  Odyssey 12. 208–12

  This is just the speech we would expect from Odysseus, proud of his powers, confident that he can pull them all through again. These verses have a vivid afterlife in one of the most famous passages in Vergil’s Aeneid:

  "O socii—neque enim ignari sumus ante malorum— 
  O passi graviora, dabit deus his quoque finem. 
  Vos et Scyllaeam rabiem penitusque sonantis 
  accestis scopulos, vos et Cyclopea saxa 
  experti: revocate animos, maestumque timorem 
  mittite: forsan et haec olim meminisse iuvabit."

  "Friends, we have surely known evils before. 
  We’ve suffered worse things and the god will grant an end to these, too. 
  You have weathered mad Scylla and approached 
  the roaring rocks within and the Cyclopean boulders. 
  Recall your courage and put aside gloomy fear. 
  Perhaps one day it will be pleasing to remember even these things."

  Aeneid 1.198–207

  Aeneas is speaking to his men after they have washed ashore in Libya, on their way to Carthage and the kingdom of Dido. Vergil’s hero is much less buoyant than his Homeric antecedent. When he finishes his speech, the Roman poet appends two telling verses:

  Talia voce refert, curisque ingentibus aeger 
  spem voltu simulat, premit altum corde dolorem.

  Such were his words, but sick with huge cares 
  he feigned hope on his face and pressed the sorrow deep in his heart.

  Aeneid 1.208–10

  The split between outward confidence and inner doubt is not typical of epic heroes, who may show anger, fear, disbelief, or doubt, but always genuinely. To feign in this way is new to the tradition. The thrust of Vergil’s coda to the speech is to suggest that though Aeneas has grasped the substance of what is required of him as a leader, he is not being true to his own nature: he is in the right place but is the wrong man. This incongruity is at the heart of Vergil’s complex realization of the traditional male hero. Looking back at Odysseus through Aeneas throws light on the Greek hero’s supreme confidence but also perhaps the extraordinary opacity of his inner self, coldly calculating and available only to him: He will win every battle, whatever it takes, whoever has to suffer for it.

  That persona is on display in the next few verses. Odysseus, as he tells us, chooses not to alert his crew to the perils that loom, afraid that they will abandon their oars and cower below deck. His lack of confidence in his crew is nothing we haven’t seen before and reaffirms his chilly emotional detachment from his companions as men with ordinary human frailties: When the pressure is on, they will not come through. The rhetoric of the story urges us to see them this way, inferior creatures whose shortcomings will be costly to them, in need of managing by their superior captain. As if to underscore that point, Odysseus tells us he “forgot” Circe’s warning about opposing Skylla. The last picture we have before disaster strikes is of him, armed and standing in the prow of the ship, defying danger with his spears at the ready.

   

  Further Reading

  Reinhardt, K. (1942) 1996. “The Adventures in the Odyssey.” In Reading the Odyssey, edited by S. Schein, 69–76. Reprinted. Princeton: Princeton University Press.

   

  192  ἱεῖσαι: fem. pl. pres. act. pct. > ἵημι.

  193  ἀκουέμεναι: infin.

  194  ὀφρύσι νευστάζων: "gesturing with his eyebrows," because his hands are tied.

  196  δέον: unaugmented 3rd pl. impf. > δέω, "bind."

  197  τὰς: i.e., the Sirens.

  199  ἀπὸ … ἕλοντο: tmesis, 3rd pl. aor. mid. > ἀφαιρέω.

  200  ἄλειψ(α): unaugmented 1st sing. aor.

  203  τῶν … δεισάντων: “of those fearing,” aor. act. pct. > δείδω, substantive.

  204  βόμβησαν ... κατὰ ῥόον: “rustled against the current.” The oars fell from the rowers' hands and made a rustling sound as the current struck them.

  207  παρασταδὸν: “standing beside.”

  209  οὐ μὲν δὴ τόδε μεῖζον ἕπι κακόν ἢ: "in fact this evil facing us is not greater than..." ἔπι = ἔπεστι.

  210  εἴλει: 3rd sing. impf., contracted form > εἴλω.

  212  ὀΐω: “I know that you …,” introducing indirect discourse with accusative (ὑμᾶς implied) and infinitive.

  212  τῶνδε: gen., object of μνήσεσθαι.

  213  ὡς ἂν …: “ however…,” general relative clause with aorist subjunctive.

  213  πειθώμεθα: hortatory subjunctive.

  215  κληΐδεσσιν ἐφήμενοι: “seated at the oarlocks,” dat., with compound verb.

  215  αἴ κέ … δώῃ: “on the chance that,” “in the hope that” (Smyth 2354). 

  215  δώῃ: 3rd sing. aor. subj. > δίδωμι, here, “to grant” in the sense of “to make it possible.”

  217  σοὶ: dat., object of the compound verb.

  218  βάλλευ: “put it,” = βάλλε-ο, imperat. (Smyth 465 N.2.b)

  218  νωμᾷς: “handle,” “control” > νωμάω.

  219  ἐκτὸς ἔεργε: “keep away from" + gen. > ἔργω.

  220  ἐπιμαίεο: “aim for,” mid. imperat. sing. > ἐπιμαίομαι, with genitive.

  220  μή σε λάθῃσι: “lest, without you knowing it, the ship …,” negative purpose clause. 

  220  λάθῃσι: 3rd sing. aor. subj. > λανθάνω. For λανθάνω with a complementary aorist participle (here, ἐξορμήσασα), see Smyth 1873 and 2096.

  224  μοι: dative of possession with ἑταῖροι ("my companions").

  224  ἀπολλήξειαν: optative in a negative purpose clause in secondary sequence. The verb takes a genitive of separation (εἰρεσίης).

  225  ἐντὸς: i.e., in the ship.

  225  πυκάζοιεν: “conceal," "shield (themselves)," optative in a negative purpose clause in secondary sequence.

  227  λανθανόμην: “I forgot …,” unaugmented impf. mid., with genitive.

  227  τί: “at all.”

  227  θωρήσσεσθαι: “to arm myself,” mid. infin., reflexive.

  228  καταδὺς: nom. sing. aor. pct. > καταδύω. The verb normally means “to go down, to sink,” but in this context means “to put on (armor).”

  230  ἐδέγμην: “I was expecting,” impf. > δέχομαι , introducing an accusative (μιν) and infinitive (φαινεῖσθαι) construction of indirect discourse.

  231  Σκύλλην: in apposition to μιν.

  231  μοι: dative of possession.

  231  φέρε: unaugmented impf.

  231  ἑτάροισιν: indirect object.

  232  οὐδέ πῃ: “nowhere.”

  232  μοι: dative of possession, as usual with parts of the body.

  233  παπταίνοντι: modifying μοι.

  ὄψ ὀπός ἡ: a voice

  κάλλιμος –ον: beautiful

  ἀτάρ (or αὐτάρ): but, yet

  κῆρ κῆρος τό: heart, mind

  ἑταῖρος –ου ὁ: comrade, companion

  ὀφρύς –ύος ὁ: eyebrow

  νευστάζω – – – – –: to nod

  προπίπτω προπεσοῦμαι προέπεσον προπέπτωκα: to bend forward (of rowers), fall on the oars

  ἐρέσσω ἐρέσω ἤρεσα ––– ––– –––: to row

  ἀνίστημι ἀνστήσω ἀνέστησα (or ἀνέστην) ἀνέστηκα ἀνέσταμαι ἀνεστάθην: make stand, set up; stand up 195

  Περιμήδης –ους ὁ: a companion of Odysseus, or, father of Schedius

  Εὐρύλοχος –ου ὁ: Eurylochus, a cousin and companion of Odysseus

  δεσμός –οῦ ὁ (pl. δεσμά): a bond

  δέω δήσω ἔδησα δέδεκα δέδεμαι ἐδέθην: to bind, tie, moor, secure

  πιέζω πιέσω ἐπίεσα πεπίεκα πεπίεσμαι ἐπιέσθην: to press, squeeze, press tight

  ἀτάρ (or αὐτάρ): but, yet

  παρελαύνω παρελῶ παρήλασα παρελήλακα παρελήλαμαι παρηλάθην: to drive by

  φθογγή –ῆς ἡ: voice

  Σειρήν –ῆνος ἡ: a Siren

  ἀοιδή –ῆς ἡ: song, a singing

  αἶψα: rapidly, speedily, suddenly

  κηρός –οῦ ὁ: bees-wax

  ἐρίηρος –ον: faithful, devoted, trusty

  ἑταῖρος –ου ὁ: comrade, companion

  σφεῖς: they 200

  οὖς ὠτός τό: ear

  ἀλείφω ἀλείψω ἤλειψα ἀλήλιφα ἀλήλιμμαι ἠλείφθην: to anoint, smear

  δεσμός –οῦ ὁ (pl. δεσμά): a bond

  ἀναλύω ἀναλύσω ἀνέλυσα ἀναλέλυκα ἀναλέλυμαι ἀνελύθην: unloose, undo

  καπνός –οῦ ὁ: smoke

  κῦμα –ατος τό: wave

  δοῦπος –ου ὁ: any dead, heavy sound, a thud

  ἄρα: now, then, next, thus

  δείδω δείσομαι ἔδεισα δέδοικα (or δίδια) ––– –––: to fear

  πέτομαι πετήσομαι ἐπτόμην πέπτηκα πέπτημαι ἐπετάσθην: to fly

  ἐρετμόν –οῦ τό: oar 205

  βομβέω βομβήσω ἐβόμβησα: to make a booming, humming noise, to sound deep

  ἄρα: now, then, next, thus

  ῥόος –ου ὁ: a stream, flow, current

  αὐτοῦ: at the very place, here, there

  ἐρετμόν –οῦ τό: oar

  προήκης –ες: pointed in front

  ἐπείγω ἐπείξομαι ἤπειξα ––– ἤπειγμαι ἐπείχθην: to press hard; (pass.) to be in a hurry

  ἀτάρ (or αὐτάρ): but, yet

  ὀτρύνω ὀτρυνῶ ὤτρυνα ––– ––– –––: to urge on

  ἑταῖρος –ου ὁ: comrade, companion

  μειλίχιος [–α] –ον: gentle, mild, soothing

  παρασταδόν: at one's side

  πω: up to this time, yet

  ἀδαήμων –ον: ignorant of, inexperienced in

  Κύκλωψ –πος ὁ: Cyclops

  εἴλω εἰλήσω εἴλησα ––– εἴλημαι εἰλήθην: to roll up, pack, shut in, corral 210

  σπέος gen. σπείους, dat. σπῆι, pl. dat. σπέσσι and σπήεσσι, τό: a cave, cavern, grotto

  γλαφῠρός –ά –όν: hollow, deep

  κρατερός –ά –όν: strong, powerful, mighty

  βίη –ης dat. βίηφι ἡ: violence, force

  ἔνθεν: from here, from there

  ἐκφεύγω ἐκφεύξομαι ἔκφυγον ἐκφεύγα ––– –––: flee out, escape

  ἄγε: come! come on! well!

  κώπη –ης ἡ: hilt, handle

  ἅλς ἁλός ὁ: salt (m.); sea (f.)

  ῥηγμίν –ῖνος ἡ: the sea breaking on the beach, surf

  βαθύς βαθεῖα βαθύ: deep, high; dense

  τύπτω τύψω ἔτυψα τέτῠφα (or τετύπτηκα) τέτυμμαι ἐτύφθην (or ἐτυπτήθην or ἐτύπην): to beat, strike 215

  κληΐς κληῖδος ἡ: bolt; (pl.) oarlocks

  ἔφημαι (perf. pass. used as a pres.): to be seated

  ποθι: anywhere

  Ζεύς Διός ὁ: Zeus

  ὄλεθρος –ου ὁ: ruin, destruction, death

  ὑπεκφεύγω ὑπεκφεύξομαι ὑπεκέφυγον ὑπεκπέφευγα ––– –––: to escape

  ἀλύσκω ἀλύξω ἤλυξα ––– ––– –––: to flee from, shun, avoid, forsake

  κυβερνήτης –ου ὁ: a steersman, helmsman, pilot

  ἐπιτέλλω ἐπέτειλα: to enjoin, lay command or order upon, charge, impose

  γλαφῠρός –ά –όν: hollow, deep

  οἰήϊον –ου τό: a rudder, helm

  νωμάω νωμήσω νώμησα νενώμηκα νενώμημαι ἐνωμήθην: to handle, wield (for weapons and tools); to distribute

  καπνός –οῦ ὁ: smoke

  κῦμα –ατος τό: wave

  ἐκτός: without, outside

  ἔργω/εἴργω εἴρξω εἶρξα –– εἶργμαι εἴρχθην: to keep away from

  σκόπελος –ου ὁ: a look-out place, a peak, headland 220

  ἐπιμαίομαι ἐπιμάσσομαι ἐπεμασσάμην: to seek (by hand), feel for, palpate, touch

  ἐκεῖσε: thither, to that place

  ἐξορμάω ἐξορμήσω ἐξώρμησα ἐξώρμηκα ἐξώρμημαι ἐξωρμήθην: to send forth, send to war

  ὦκα: quickly, swiftly, fast

  Σκύλλη –ης ἡ: Scylla, a cave-dwelling sea monster

  μυθέομαι μυθήσομαι μεμύθημαι ἐμυθήθην: to speak or talk of, describe, explain, relate

  ἄπρακτος –ον: ineffectual, unprofitable; insurmountable

  ἀνία –ας ἡ: grief, sorrow, distress, trouble

  δείδω δείσομαι ἔδεισα δέδοικα (or δίδια) ––– –––: to fear

  ἀπολήγω ἀπολήξω ἀπέληξα: to leave off, desist from

  ἑταῖρος –ου ὁ: comrade, companion

  εἰρεσίη –ης ἡ: rowing 225

  ἐντός: within, inside

  πυκάζω πύκασω ἐπύκασα ––– ––– –––: to cover

  σφεῖς: they

  Κίρκη –ης ἡ: Circe, the enchantress, daughter of Helius, sister of Aeētes, dwelling in the isle of Aeaea

  ἐφημοσύνη –ης ἡ: command, behest

  ἀλεγεινός –ή –όν: hard

  ἄνωγα (pf. as pres.), ἠνώγεα (plupf. as impf.): to command, invite, exhort

  θωρήσσω θωρήξω θώρηξα: to arm (with breastplate); to arm oneself

  ἀτάρ (or αὐτάρ): but, yet

  καταδύω καταδύσω καταδέδυκα/κατέδυν καταδέδυμαι καταδεδύθην: to sink; (of the sun) to set; to put on

  κλuτός –ή –όν: illustrious, glorious

  τεῦχος –ους τό: arms

  δόρυ δόρατος τό: spear; timber, beam (of a ship)

  ἴκρια –ων τά: the half-decks

  πρῷρα –ας: bow (of a ship) 230

  ἔνθεν: from here, from there

  μιν: (accusative singular third person pronoun) him, her, it; himself, herself, itself

  Σκύλλη –ης ἡ: Scylla, a cave-dwelling sea monster

  πετραῖος –α –ον: dwelling in a rock

  πῆμα –ατος τό: suffering, misery, calamity, woe, bane; cause of suffering

  ἑταῖρος –ου ὁ: comrade, companion

  πη πῃ: somehow, to some place

  ἀθρέω ἀθρήσω/ἁθρήσω ἤθρησα/ἥθρησα ––– ––– –––: to look at, gaze at, observe, perceive

  κάμνω καμοῦμαι ἔκαμον κεκήμακα ––– –––: to build, make, produce; to toil, suffer; (mid.) to become exhausted, become tired out; (aor. plur. partic.) those who have been worn out, to be dead

  ὄσσε, τώ: eyes

  πάντῃ: every way, on every side

  παπταίνω παπτανῶ ἐπάπτηνα ––– ––– –––: to look earnestly, gaze

  ἠεροειδής –ές: of dark and cloudy look, cloud-streaked

  πέτρη –ης ἡ: rock, cliffs, shelf of rock

  article nav
  Previous
  Next

  Suggested Citation

  Thomas Van Nortwick and Rob Hardy, Homer: Odyssey 5–12. Carlisle, Pennsylvania: Dickinson College Commentaries, 2024. ISBN: 978-1-947822-17-7 https://dcc.dickinson.edu/homer-odyssey/xii-192-233