Vergil /

Edited by: Christopher Francese, Meghan Reedy, et al.

Vergil, Aeneid IV 198-218

Hic Hammōne satus raptā Garamantide nymphā

templa Iovī centum lātīs immānia rēgnīs,

centum ārās posuit vigilemque sacrāverat ignem,200

excubiās dīvum aeternās, pecudumque cruōre

pingue solum et variīs flōrentia līmina sertīs.

Isque āmēns animī et rūmōre accēnsus amārō

dīcitur ante ārās media inter nūmina dīvum

multa Iovem manibus supplex ōrāsse supīnīs:205

'Iuppiter omnipotēns, cui nunc Maurūsia pictīs

gēns epulāta torīs Lēnaeum lībat honōrem,

aspicis haec? an tē, genitor, cum fulmina torquēs

nēquīquam horrēmus, caecīque in nūbibus ignēs

terrificant animōs et inānia murmura miscent?210

Fēmina, quae nostrīs errāns in fīnibus urbem

exiguam pretiō posuit, cui lītus arandum

cuique locī lēgēs dedimus, cōnūbia nostra

reppulit ac dominum Aenēān in rēgna recēpit.

Et nunc ille Paris cum sēmivirō comitātū,215

Maeoniā mentum mitrā crīnemque madentem

subnexus, raptō potitur: nōs mūnera templīs

quippe tuīs ferimus fāmamque fovēmus inānem.'

extra

article Nav

Suggested Citation

Christopher Francese and Meghan Reedy, Vergil: Aeneid Selections. Carlisle, Pennsylvania: Dickinson College Commentaries, 2016. ISBN: 978-1-947822-08-5. http://dcc.dickinson.edu/vergil-aeneid/vergil-aeneid-iv-198-218