κελεύω, κελεύσω, ἐκέλευσα, κεκέλευκα, κεκέλευσμαι, ἐκελεύσθην

Search Lemma
κελεύω
DEFINITION
order, bid, command (+acc. and infin.)
FREQUENCY RANK
239
Part of Speech
verb: -ω vowel stem
SEMANTIC GROUP
Law and Judgment
English