κελεύω, κελεύσω, ἐκέλευσα, κεκέλευκα, κεκέλευσμαι, ἐκελεύσθην

Search Lemma
κελεύω
DEFINITION
Ordine, offerta, comando (+ acc. e infin.)
FREQUENCY RANK
239
Parte del Discorso
verbo: -ω con tema in vocale
Italian