κελεύω, κελεύσω, ἐκέλευσα, κεκέλευκα, κεκέλευσμαι, ἐκελεύσθην

LEMA DE BUSCA
κελεύω
DEFINIÇÃO
ordem, comando (+ac. e inf.)
RANQUE DE FREQUÊNCIA
239
PARTE DO DISCURSO
verbo: -ω radical em vogal
Portuguese, International