κελεύω, κελεύσω, ἐκέλευσα, κεκέλευκα, κεκέλευσμαι, ἐκελεύσθην

TEST TRANSLATION
κελεύω
DEFINITION
أمر/يأمر ، اصدر/يُصدِر أمراً أنْ
FREQUENCY RANK
239
أقسام الكلام
فعل: ω-- نهاية جذر الفعل
Arabic