διαφέρω, διοίσω, 1 aor. διήνεγκα, 2 aor. διήνεγκον, διενήνοχα, διενήνεγμαι

Search Lemma
διαφέρω
DEFINITION
carry in different ways, spread; differ; (impers.) διαφέρει it makes a difference to (+dat.)
FREQUENCY RANK
215
Part of Speech
verb: -ω liquid stem
SEMANTIC GROUP
Work and Leisure
English