διαφέρω, διοίσω, 1 aor. διήνεγκα, 2 aor. διήνεγκον, διενήνοχα, διενήνεγμαι

LEMA DE BUSCA
διαφέρω
DEFINIÇÃO
carregar, espalhar; diferir; (impes.) διαφέρει faz diferença(+dat.)
RANQUE DE FREQUÊNCIA
215
PARTE DO DISCURSO
verbo: -ω radical em líquida
Portuguese, International