Search Lemma
τίθημι
DEFINITION
koymak, korumak, ödemek, kılmak, kurmak, belirlemek
FREQUENCY RANK
164
SÖZCÜK TÜRÜ
fiil: -μι grubu
Turkish