πιστεύω, πιστεύσω, ἐπίστευσα, πεπίστευκα, πεπίστευμαι, ἐπιστεύθην

LEMA DE BUSCA
πιστεύω
DEFINIÇÃO
confiar, acreditar em (+dat.)
RANQUE DE FREQUÊNCIA
314
PARTE DO DISCURSO
verbo: -ω radical em vogal
Portuguese, International