πιστεύω, πιστεύσω, ἐπίστευσα, πεπίστευκα, πεπίστευμαι, ἐπιστεύθην

TEST TRANSLATION
πιστεύω
DEFINITION
وثق/يثق بـ ، إئْتمن/يأتمن ، إعتمد/يعتمد على ، يؤمن بـ
FREQUENCY RANK
314
أقسام الكلام
فعل: ω-- نهاية جذر الفعل
Arabic