πρότερος προτέρα πρότερον

Search Lemma
πρότερος
DEFINITION
before, earlier; τὸ πρότερον previously, before
FREQUENCY RANK
48
Part of Speech
adjective: 1st and 2nd declension
SEMANTIC GROUP
Time
English