πρότερος προτέρα πρότερον

Search Lemma
πρότερος
DEFINITION
before, earlier; τὸ πρότερον previously, before
FREQUENCY RANK
48
Parte del Discorso
aggettivo: 1a e 2a declinazione
Gruppo Semantico
Tempo
Inglese