πρότερος προτέρα πρότερον

Search Lemma
πρότερος
DEFINITION
before, earlier; τὸ πρότερον previously, before
FREQUENCY RANK
48
PARTE DE VORBIRE
adjectiv: declinarea a I și II-a
GRUP SEMANTIC
Timp
Engleză