διώκω, διώξομαι, ἐδίωξα, δεδίωχα, ἐδιώχθην

释义: 
διώκω
释义: 
追逐,追求
词性: 
动词:-ω腭音词干
语义组: 
运动
词频排序: 
481

Suggested Citation