διώκω, διώξομαι, ἐδίωξα, δεδίωχα, ἐδιώχθην

TEST TRANSLATION: 
διώκω
DEFINITION: 
لاحق/يلاحق ، طارد/يطارد
أقسام الكلام: 
فعل: ω-- جذر فعل حنكيّ
المجموعة الدلالية: 
الحركة
FREQUENCY RANK: 
481

Suggested Citation