διώκω, διώξομαι, ἐδίωξα, δεδίωχα, ἐδιώχθην

LEMA DE BUSCA: 
διώκω
DEFINIÇÃO: 
perseguir
PARTE DO DISCURSO: 
verbo: -ω radical palatal
GRUPO SEMÂNTICO: 
Movimento
RANQUE DE FREQUÊNCIA: 
481

Suggested Citation