κομίζω, κομιῶ, ἐκόμισα, κεκόμικα, κεκόμισμαι, ἐκομίσθην

LEMA DE BUSCA: 
κομίζω
DEFINIÇÃO: 
cuidar de; nutrir
PARTE DO DISCURSO: 
verbo: -ω radical dental
GRUPO SEMÂNTICO: 
Ajuda e Segurança
RANQUE DE FREQUÊNCIA: 
442