κομίζω, κομιῶ, ἐκόμισα, κεκόμικα, κεκόμισμαι, ἐκομίσθην

TEST TRANSLATION: 
κομίζω
DEFINITION: 
اعتنى بـ /يعتني بـ ، زوّد/يزوّد
أقسام الكلام: 
فعل: ω-- جذر فعل نطعيّ
المجموعة الدلالية: 
المساعدة والسلامة
FREQUENCY RANK: 
442