κομίζω, κομιῶ, ἐκόμισα, κεκόμικα, κεκόμισμαι, ἐκομίσθην

Hasło: 
κομίζω
Definicja: 
troszczyć się, dbać
Część mowy: 
Czasownik: -ω temat zębowy
Grupa semantyczna: 
Pomoc i bezpieczeństwo
Frekwencja: 
442