πιστεύω, πιστεύσω, ἐπίστευσα, πεπίστευκα, πεπίστευμαι, ἐπιστεύθην

TEST TRANSLATION: 
πιστεύω
DEFINITION: 
وثق/يثق بـ ، إئْتمن/يأتمن ، إعتمد/يعتمد على ، يؤمن بـ
أقسام الكلام: 
فعل: ω-- نهاية جذر الفعل
المجموعة الدلالية: 
الحواس والمشاعر
FREQUENCY RANK: 
314