Headword Definition Part of Speech Semantic Group Frequency Rank Azalan sıralama
dō dare dedī datum vermek Fiil: 1. Çekim Grubu Sosyal Yaşam 28
vocō -āre çağırmak Fiil: 1. Çekim Grubu Konuşma / Retorik 158
parō -āre hazırlamak, hazır etmek; parātus -a -um, hazır Fiil: 1. Çekim Grubu Yapma / Etme 160
putō -āre düşünmek, sanmak Fiil: 1. Çekim Grubu Eğitim / Bilgi 166
stō stāre stetī statum ayakta durmak Fiil: 1. Çekim Grubu Yaşam ve Varlık 168
amō -āre aşık olmak; amāns -ntis m./f.: aşık Fiil: 1. Çekim Grubu Aşk 219
servō -āre korumak, kollamak Fiil: 1. Çekim Grubu Hane 289
negō -āre reddetmek, kabul etmemek Fiil: 1. Çekim Grubu Konuşma / Retorik 294
mūtō -āre değiştirmek Fiil: 1. Çekim Grubu Yapma / Etme 315
iuvō iuvāre iūvī iūtum yardım etmek, yararlı olmak; hoşnut etmek, sevindirmek Fiil: 1. Çekim Grubu Sosyal Yaşam 390
errō -āre yoldan çıkmak, hata yapmak Fiil: 1. Çekim Grubu Seyahat 402
optō -āre seçmek, ayırmak Fiil: 1. Çekim Grubu Kişisel Özellikler / Nitelikler 417
praestō -stāre -stitī -stitum üstün gelmek, önemli olmak Fiil: 1. Çekim Grubu Diğer Duyular 423
temptō -āre denemek, sınamak Fiil: 1. Çekim Grubu Yapma / Etme 430
laudō -āre övmek Fiil: 1. Çekim Grubu Sosyal Yaşam 435
exspectō -āre gözlemek, beklemek, ummak Fiil: 1. Çekim Grubu Görü / Görüntü 442
occupō -āre kuşatmak, işgal etmek; öngörmek, -den önce yapmak (+ infin.) Fiil: 1. Çekim Grubu Savaş ve Barış 472
spectō -āre bakmak, gözlemlemek Fiil: 1. Çekim Grubu Görü / Görüntü 473
cōgitō -āre düşünmek, tasarlamak Fiil: 1. Çekim Grubu Eğitim / Bilgi 515
dubitō -āre tereddüt etmek, şüphelenmek Fiil: 1. Çekim Grubu Eğitim / Bilgi 521
properō -āre acele ettirmek, hız vermek Fiil: 1. Çekim Grubu Hareket 537
rogō -āre sormak Fiil: 1. Çekim Grubu Konuşma / Retorik 551
iūdicō -āre yargılamak, karar vermek Fiil: 1. Çekim Grubu Adalet 565
agitō -āre gütmek Fiil: 1. Çekim Grubu Teşvik Edici / Emredici Fiiller 578
sonō sonāre sonuī sonitum ses çıkarmak, gürültü etmek Fiil: 1. Çekim Grubu Diğer Duyular 583
imperō -āre komuta etmek, hüküm sürmek Fiil: 1. Çekim Grubu Savaş ve Barış 602
dōnō -āre hediye sunmak (+ acc. kişiye ve abl. bir şeye) Fiil: 1. Çekim Grubu Sosyal Yaşam 606
exīstimō -āre kanaatinde olmak, farzetmek Fiil: 1. Çekim Grubu Eğitim / Bilgi 613
spērō -āre umut etmek Fiil: 1. Çekim Grubu Duygular 648
vetō -āre vetuī vetītum yasaklamak Fiil: 1. Çekim Grubu Teşvik Edici / Emredici Fiiller 665
superō -āre üstesinden gelmek, bastırmak, galip gelmek Fiil: 1. Çekim Grubu Savaş ve Barış 668
appellō -pellāre hitap etmek, çağırmak, adlandırmak Fiil: 1. Çekim Grubu Sosyal Yaşam 700
pugnō -āre kavga etmek Fiil: 1. Çekim Grubu Şiddet 708
vacō vacāre boş olmak, açık olmak, serbest olmak Fiil: 1. Çekim Grubu Ölçüm 724
cōnstō -stāre -stitī tekabül olmak; constat, -i belirlenmiştir (+ acc. ve infin.) Fiil: 1. Çekim Grubu Konuşma / Retorik 731
cūrō -āre dikkat etmek, özen göstermek, ilgilenmek (+ acc.) Fiil: 1. Çekim Grubu Aşk 743
damnō -āre mahkum etmek Fiil: 1. Çekim Grubu Adalet 751
ōrō -āre dua etmek Fiil: 1. Çekim Grubu Din 755
intrō -āre girmek Fiil: 1. Çekim Grubu Hareket 766
probō -āre onaylamak, tasvip etmek; birini (dat.) bir şeye (acc.) ikna etmek Fiil: 1. Çekim Grubu Teşvik Edici / Emredici Fiiller 784
peccō -āre haddini aşmak, günah işlemek Fiil: 1. Çekim Grubu Adalet 792
revocō -āre geri çağırmak, hatırlamak Fiil: 1. Çekim Grubu Sosyal Yaşam 813
portō -āre bir yükü nakletmek Fiil: 1. Çekim Grubu Ölçüm 853
certō -āre müsabakayla karar vermek; yarışmak, muharebe etmek, rekabet etmek Fiil: 1. Çekim Grubu Atletizm 864
turbō -āre rahatsızlık vermek, karışıklığa götürmek Fiil: 1. Çekim Grubu Konuşma / Retorik 868
vītō -āre kaçınmak, sakınmak Fiil: 1. Çekim Grubu Sosyal Yaşam 881
comparō -āre hazırlamak, sağlamak; karşılaştırmak Fiil: 1. Çekim Grubu İş / Para 890
dēsīderō -āre eksikliğini duymak, hasretini çekmek Fiil: 1. Çekim Grubu Aşk 892
celebrō -āre dadanmak, üşüşmek, toplanmak Fiil: 1. Çekim Grubu Kent 893
iūrō -āre ant içmek, yemin etmek; iūs iūrandum, yemin Fiil: 1. Çekim Grubu Adalet 896
labōrō -āre çalışmak, zahmet çekmek; üzülmek veya kederli olmak Fiil: 1. Çekim Grubu İş / Para 900
narrō -āre anlatmak, nakletmek Fiil: 1. Çekim Grubu Konuşma / Retorik 910
interrogō -āre bir sorunu ortaya koymak, sorgulamak (+ acc.) Fiil: 1. Çekim Grubu Konuşma / Retorik 953
fugō -āre sürgüne gitmek Fiil: 1. Çekim Grubu Seyahat 957
creō -āre yaratmak, meydana getirmek; seçmek, atamak Fiil: 1. Çekim Grubu Yapma / Etme 978
indicō -āre belirtmek, işaret etmek, bilinir kılmak Fiil: 1. Çekim Grubu Konuşma / Retorik 980