specto
Display Headwords
spectō -āre
Definition
bakmak, gözlemlemek
SÖZCÜK TÜRÜ
Fiil: 1. Çekim Grubu
ANLAMSAL ALAN
Görü / Görüntü
Frequency Rank
473
Turkish