veto
Display Headwords
vetō -āre vetuī vetītum
Definition
yasaklamak
SÖZCÜK TÜRÜ
Fiil: 1. Çekim Grubu
ANLAMSAL ALAN
Teşvik Edici / Emredici Fiiller
Frequency Rank
665
Turkish