agito
Display Headwords
agitō -āre
Definition
gütmek
SÖZCÜK TÜRÜ
Fiil: 1. Çekim Grubu
ANLAMSAL ALAN
Teşvik Edici / Emredici Fiiller
Frequency Rank
578
Turkish