spero
Display Headwords
spērō -āre
Definition
umut etmek
SÖZCÜK TÜRÜ
Fiil: 1. Çekim Grubu
ANLAMSAL ALAN
Duygular
Frequency Rank
648
Turkish