existimo
Display Headwords
exīstimō -āre
Definition
kanaatinde olmak, farzetmek
SÖZCÜK TÜRÜ
Fiil: 1. Çekim Grubu
ANLAMSAL ALAN
Eğitim / Bilgi
Frequency Rank
613
Turkish