narro
Display Headwords
narrō -āre
Definition
anlatmak, nakletmek
SÖZCÜK TÜRÜ
Fiil: 1. Çekim Grubu
ANLAMSAL ALAN
Konuşma / Retorik
Frequency Rank
910
Turkish