ἀπαλλάσσω, ἀπαλλάξω, ἀπήλλαξα, ἀπήλλαχα, ἀπήλλαγμαι, ἀπηλλάχθην or ἀπηλλάγην

Search Lemma
ἀπαλλάσσω
DEFINITION
kurtarmak, uzak tutmak, uzaklaşmak; (konuşmaya) son vermek
FREQUENCY RANK
475
SÖZCÜK TÜRÜ
fiil: -ω dişsil gövde
Turkish