ἀπαλλάσσω, ἀπαλλάξω, ἀπήλλαξα, ἀπήλλαχα, ἀπήλλαγμαι, ἀπηλλάχθην or ἀπηλλάγην

LEMA DE BUSCA
ἀπαλλάσσω
DEFINIÇÃO
libertar, soltar
RANQUE DE FREQUÊNCIA
475
PARTE DO DISCURSO
verbo: -ω radical dental
Portuguese, International