ἀπαλλάσσω, ἀπαλλάξω, ἀπήλλαξα, ἀπήλλαχα, ἀπήλλαγμαι, ἀπηλλάχθην or ἀπηλλάγην

Search Lemma
ἀπαλλάσσω
DEFINITION
Liberare, rilasciare, consegnare
FREQUENCY RANK
475
Parte del Discorso
verbo: -ω con tema in dentale
Italian