ἀπαλλάσσω, ἀπαλλάξω, ἀπήλλαξα, ἀπήλλαχα, ἀπήλλαγμαι, ἀπηλλάχθην or ἀπηλλάγην

Search Lemma
ἀπαλλάσσω
DEFINITION
set free, release, deliver
FREQUENCY RANK
475
Part of Speech
verb: -ω palatal stem
SEMANTIC GROUP
Help and Safety
Engelska