Hasło
ἀπαλλάσσω
Definicja
uwolnić, oddalić
Frekwencja
475
Część mowy
Czasownik: -ω temat zębowy
Polish