Search Lemma
τρέφω
DEFINITION
şişmanlatmak, beslemek, büyütmek, yetiştirmek
FREQUENCY RANK
324
SÖZCÜK TÜRÜ
fiil: -ω dudaksıl gövde
Turkish