Hasło
τρέφω
Definicja
żywić, karmić, udzielać wsparcia, utrzymywać; hodować, wychowywać
Frekwencja
324
Część mowy
Czasownik: -ω temat wargowy
Polish