Hasło
ἀπόλλυμι
Definicja
zabić, zniszczyć; (med.) umrzeć, zginąć
Frekwencja
279
Część mowy
Czasownik: -μι
Polish