διαφθείρω, διαφθερῶ, διέφθειρα, διέφθαρκα, διέφθαρμαι, διεφθάρην

LEMA DE BUSCA
διαφθείρω
DEFINIÇÃO
destruir; corroomper
RANQUE DE FREQUÊNCIA
402
PARTE DO DISCURSO
verbo: -ω radical em líquida
Portuguese, International