διαφθείρω, διαφθερῶ, διέφθειρα, διέφθαρκα, διέφθαρμαι, διεφθάρην

Search Lemma
διαφθείρω
DEFINITION
destroy; corrupt
FREQUENCY RANK
402
Part of Speech
verb: -ω liquid stem
SEMANTIC GROUP
War and Peace
Engelska