διαφθείρω, διαφθερῶ, διέφθειρα, διέφθαρκα, διέφθαρμαι, διεφθάρην

Search Lemma
διαφθείρω
DEFINITION
Distruggere, corrompere
FREQUENCY RANK
402
Parte del Discorso
verbo: -ω con tema in liquida
Italian