Hasło
ἵστημι
Definicja
stawiać, ustawiać, stawać, stać, wstawać
Frekwencja
145
Część mowy
Czasownik: -μι
Polish