νικάω, νικήσω, ἐνίκησα, νενίκηκα, νενίκημαι, ἐνικήθην

TEST TRANSLATION
νικάω
DEFINITION
غلب/يغلب ، إنتصر/ينتصر ، فاز/يفوز
FREQUENCY RANK
346
أقسام الكلام
فعل: فعل فيه ترخيم
Arabic